Facturatie e-mailadres

Factuur verzend e-mailadres

 Onder de knop verkoop vind je links in de kolom   Factureren  de 'Factuurinstellingen'.E-mailadres afkomstig van adres:

Er zijn twee opties om facturen vanuit Yuki te versturen.
Via de 'virtuele' mailserver van Yuki of vanuit je eigen mailserver (verkregen van je e-mailprovider) 

De 'virtuele' Yuki Server
Onder E-mail afkomstig van adres vul je het e-mailadres in vanwaaruit je je facturen en herinneringen wilt versturen. Vervolgens laat je de 'Mail server instellingen' leeg.

Na het ingeven van het e-mailadres krijg je op het betreffende adres een e-mail van Yuki om je account te bevestigen. Na het bevestigen van de mail kun je facturen vanuit Yuki verzenden.

De ontvanger zal een e-mail met de factuur ontvangen afkomstig van het betreffende adres.
Als de ontvanger de e-mail eventueel beantwoordt, zal deze op het betreffende verzendadres terecht komen. 

NB. Het kan voorkomen een ontvangende partij gebruik maakt van een bepaald soort 'spam' filter (SPF Record Check) hierdoor zou het kunnen dat de verstuurde e-mail in een spam box terecht komt of erger nog, geheel niet
ontvangen wordt. 

De tweede optie is om je facturen via je eigen e-mailserver te versturen, 
Hiermee is de kans kleiner dat de mail niet bezorgd wordt of in de 'spam' box terecht komt.
   
Hiervoor open je de geavanceerde 'Mail server instellingen'
Belangrijk is dat je alle velden juist invult, de benodigde gegevens krijg je van je eigen e-mailprovider.Als je gebruik maakt van een GMail account, kun je de volgende instellingen te gebruiken:


Maak je gebruik van Office365 dien je dit ook aan te vinken in de instellingen:Comments