Yuki facturen: veelgestelde vragen

Facturen van Yuki: veelgestelde vragen

Op deze pagina zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over de Yuki facturen die maandelijks worden verstuurd. De prijzen zijn afhankelijk van het gekozen prijsmodel (vaste fee of transactiebasis).
Deze pagina is onderverdeeld in vier categorieën:
 1. Betalingen en prijzen
 2. Transactie
 3. Opzeggingen
 4. Contact opnemen

Betalingen en prijzen

 • Hoe krijg ik meer inzicht in de door Yuki gefactureerde transacties?
  • Indien je in meer detail wilt weten welke transacties over de afgelopen maand in rekening zijn gebracht, kun je een detailoverzicht vinden door op het horizontale menubolletje ‘Yuki’ en vervolgens op de verticale menuoptie ‘Door Yuki verwerkte transacties’ te klikken, daar staat aangegeven hoeveel en welke transacties Yuki voor je heeft verwerkt.
 • Hoe komt het bedrag dat ik moet betalen tot stand? 
  • Het prijsmodel van Yuki bestaat uit een aantal componenten: 
   • Voor het basis abonnement wordt een vaste fee per maand per administratie gerekend. Hieronder valt het gebruik van de software, het onderhoud van de software, het gebruik van de Yuki helpdesk en het maken van back-ups. 
   • Per transactie die wordt verwerkt door de backoffice wordt een transactie prijs gerekend.
   • Wanneer je gebruik maakt van extra services van Yuki worden deze ook apart in rekening gebracht. 
 • Wanneer vindt er automatische domiciliëring van het bedrag plaats?
  • De domiciliëring vindt altijd plaats aan het begin van de maand nadat de werkzaamheden zijn verricht ongeveer vijf werkdagen na de ontvangst van de elektronische Yuki factuur

Transacties

 • Wat is een transactie? 
  • In de regel is elk document dat je ter verwerking aan Yuki aanbiedt één transactie. Veel voorkomende documenten zijn: verkoopfacturen, aankoopfacturen, bonnetjes, loondocumenten en declaraties van medewerkers. Sommige documenten bevatten een verzameling van transacties. In dat geval rekent Yuki elke regel als een transactie: bankafschriften (elektronisch of papieren), creditcardafschriften en kasstaten. Tot slot zijn er nog documenten die op maat geboekt moeten worden (zogenaamde diverse posten boekingen). Ook daarvoor rekent Yuki een transactie per regel (tenzij ze al volledig voorgecodeerd en in elektronische vorm worden aangeleverd). Voorbeelden hiervan zijn: loonjournaalposten, openingsbalans en balanscorrecties. 
  • Voor verdere informatie zie ook: Definitie van Yuki transacties

Opzeggingen

 • Hoe kan ik opzeggen? 
  • Voor de eigenaar van een domein is het mogelijk om direct vanuit het domein of een administratie het contract op te zeggen door op de betreffende knop te klikken. Wanneer je dit bevestigt, kun je met ingang van de volgende maand je domein niet meer benaderen en geen nieuwe transacties in de boekhouding meer laten verwerken. Wanneer je meer dan één administratie hebt en je blijft een actieve administratie behouden, kun je de inactieve administratie nog wel inzien maar hiervoor niets meer uploaden. Wanneer je maar één administratie hebt, kun je na opzegging met ingang van de volgende maand de administratie ook niet meer inzien. 
                    
 • Wat is de opzegtermijn? 
  • De opzegtermijn voor de Yuki service is één maand. Wanneer je opzegt, zal vanaf de eerste dag van de komende maand het contract beëindigd zijn.
  • Voorbeeld: je zegt je contract op op 20 maart. Met ingang van 1 april is je contract stopgezet en kun je geen nieuwe transacties meer laten verwerken.
 • Waarom krijg ik nog een factuur terwijl ik al opgezegd heb?
  • De beëindiging van een Yuki serviceabonnement vindt altijd plaats aan het einde van de maand waarin de opzegging plaatsvindt. Als je je dus voor het einde van de maand afmeldt, ontvang je aan het begin van de volgende maand de laatste Yuki factuur.

Contact opnemen met Yuki

 • Hoe kan ik contact opnemen met Yuki over de factuur die ik heb ontvangen? 
  • Als bovenstaande antwoorden je vraag niet beantwoorden, of je hebt een ander probleem met je factuur, dan kun je een e-mail sturen naar administratie@yuki.be. Geef daarin duidelijk aan over welke factuur het gaat.
Comments