Elektronisch afschrift: Yuki-CSV voor bankafschriften

Yuki-csv voor bankafschriften

Als je niet beschikt over coda-bestand van de bank om je historische transacties te importeren kun je gebruik maken van de Yuki-csv voor banktransacties. Dat bestand kun je zelf eenvoudig aanmaken met excel.
 
Het Yuki formaat heeft de volgende kolommen:
  • IBAN (bankrekeningnummer. Bij voorkeur IBAN, mag ook nog verkorte bankrekening zijn. Verwijder alle punten, streepjes, spaties etc uit het rekeningnummer
  • Valuta: De valuta van de rekening. EUR voor euro's, USD voor US dollars etc.
  • Afschrift: Afschriftnummer. Mag leeg zijn
  • Datum: Datum voor de boeking
  • Rentedatum: Datum waarop de transactie rentedragend was. Indien niet bekend, gelijk maken aan boekdatum. Mag niet leeg zijn
  • Tegenrekening: Bankrekening van de tegenpartij. Mag leeg zijn. Bevordert sterk de automatische herkenning
  • Naam tegenrekening: Naam van de tegenpartij. Mag leeg zijn. Bevordert sterk de automatische herkenning
  • Omschrijving: Vrij tekst voor omschrijving van transactie. Indien bekend hier factuurnummers, betalingskenmerk, naam van tegenpartij etc vermelden.
  • Bedrag: Bedrag van de transactie in de valuta van de rekening. Positief is BIJ, negatief is AF. Decimalen scheiden door een komma en geen scheidingstekens tussen de duizendtallen gebruiken.
De kolommen dienen de juiste kolomtitels te hebben (op de eerste regel van het werkblad. Gebruik exact de titels zoals hierboven vet gedrukt.
Het excelsheet bewaren als CSV.
 
Comments