Kwaliteitsmonitor (domein)


Yuki houdt voortdurend in de gaten of bepaalde onderdelen van de boekhouding van de administratie(s) in een domein compleet en correct zijn verwerkt. 

De kwaliteit van deze onderdelen wordt gemeten op basis van een aantal controles die elke nacht automatisch worden uitgevoerd. Alle controles worden uitgevoerd vanaf de datum dat een boekjaar in een administratie is afgesloten tot aan de laatste dag van de vorige maand.

De score van deze controles wordt als een totaalcijfer voor het gehele domein weergegeven in de kwaliteitsmonitor.
Om de samenstelling van dit totaalcijfer per administratie tot in detail te bekijken klik je links in het scherm op het "grote" cijfer. 


Daarnaast kan er in het beginscherm van een domein per bedrijf (administratie) worden bekeken wat het cijfer was voor de kwaliteit en de notities die bij de laatste controle zijn vastgelegd.In elke administratie wordt de kwaliteit van de volgende onderdelen d.m.v. de controles gemeten:
  • Bank 
  • Aankoop
  • Verkoop
  • Btw
  • Personeel
  • Activa
  • Verwerking

Om de kwaliteit van de administratie te verbeteren, open je de details van een bepaald onderdeel door op de naam daarvan te klikken en zorg je ervoor dat de benodigde aanvullingen en/of correcties worden uitgevoerd.


Administratiecontroles

Je kan een overzicht bekijken van alle controles die al zijn uitgevoerd in de administratie door linksboven in het scherm te klikken op de knop "Administratiecontroles".


Het volgende scherm wordt geopend:In deze grafiek zie je het verloop van de score van de kwaliteitsmonitor. Door met je muis over de grafiek te bewegen kan je de score in meer detail bekijken. 
Daaronder zie je een lijst met alle maandelijkse controles die in de administratie zijn uitgevoerd. Door te klikken op de score kan je een specifieke controle in meer detail bekijken.

Vorige controles

Door linksboven in je scherm te klikken op de knop "Vorige controles", zie je een lijst met alle controles die in het verleden hebben plaatsgevonden. Hier wordt per onderdeel (indien ingevuld) het resultaat van de controle aangegeven. Begin controle

Om een verslag toe te voegen over een nieuwe controle van de administratie klik je linksboven in je scherm op de knop "Begin controle". In het tekstveld beschrijf je de huidige status van de kwaliteit van de administratie.LET OP!
Dit scherm blijft geopend tijdens het bekijken en eventueel aanvullen en/of wijzigen van de verschillende onderdelen.

Tijdens de controle kan je je notities tussentijds bewaren door te klikken op de knop 'Bewaar concept'. Links in het scherm zie je de datum en tijd waarop je voor de laatste keer deze notities hebt bewaard.

Daarnaast kan je desgewenst bij elke tekst een timestamp toevoegen.

Wanneer de controle van de administratie volledig is uitgevoerd, klik je op de knop 'Publiceren'. De controle wordt nu getoond in het beginscherm van het domein en toegevoegd aan de lijst met maandelijkse controles.


Zie ook: