Kwaliteitsmonitor: Activa

Controle van activa

De controle van de activa bestaat uit de volgende zaken:
  • Zijn er niet gecontroleerde nieuwe activa aanwezig?
  • Worden de activa elke maand afgeschreven?
  • Zijn de groepsinstellingen van de activa volledig?


Nadat je ervoor hebt gezorgd dat de benodigde aanvullingen en/of correcties zijn uitgevoerd kan je vervolgens de score van de kwaliteitsmonitor updaten door linksboven in je scherm op de knop "Verversen" te klikken.  
Onder de score wordt nu de datum en het tijdstip weergegeven wanneer deze voor het laatst werd gerefresht.


Niet gecontroleerde nieuwe activa

Voordat je activa gaat afschrijven wordt er gecontroleerd of er nieuwe activa in de administratie aanwezig zijn die nog niet werden beoordeeld. De beoordeling houdt in dat de nieuwe activa correct werden geboekt en de correcte instellingen voor de afschrijving daarvan zijn ingevoerd, alsook er afschrijvingen werden geboekt indien nodig.Actie
Doorloop de lijst met nieuwe niet gecontroleerde nieuwe activa. Kijk na of de nieuwe activa correct zijn geboekt en boek vervolgens de afschrijvingen voor een bepaalde periode waardoor de nieuwe activa automatisch worden goedgekeurd.


Afschrijvingen van activa

Om actuele rapporten te kunnen presenteren aan gebruikers moeten de activa ook maandelijks worden afgeschreven. Deze controle telt het aantal maanden waarin er afgeschreven zou moeten zijn tot aan de afgelopen maand.


Actie
Open een activa rekening in de lijst om de ontbrekende afschrijvingen te boeken. Wanneer je voor een bepaalde (geselecteerde) periode alle activa rekeningen in één keer wil afschrijven ga je naar de Boekhoudbol en klik je vervolgens op de link "Activa". In de nu geopende activastaat selecteer je de periode waarna je vervolgens klikt op de knop "Afschrijven".


Onvolledige activa groepsinstellingen
In de administratie moet elke activa (grootboekrekening) gekoppeld zijn aan een groep die bestaat uit een balansrekening voor afschrijvingen, de resultatenrekening voor afschrijvingen en de rekening waarop de eventuele verkoop van een activum wordt geregistreerd.
Er wordt gecontroleerd of er activa rekeningen zijn waarvan de groepsinstellingen niet compleet zijn.


Actie
Doorloop de lijst en open een activa rekening om de ontbrekende grootboekrekening(en) alsnog te koppelen.
Comments