Kwaliteitsmonitor: Bank

Controle van Bank

De controle van de module Bank bestaat uit de volgende zaken:
  • Is het beginsaldo van een bankrekening, inclusief creditcard, ingevoerd en is dit saldo correct?
  • Is de bank bijgewerkt?


Klik op één van de rubrieken in een onderdeel om de score daarvan tot in detail te bekijken.

Nadat je ervoor hebt gezorgd dat de benodigde aanvullingen en/of correcties zijn uitgevoerd kan je vervolgens de score van de kwaliteitsmonitor updaten door linksboven in je scherm op de knop "Verversen" te klikken.  
Onder de score wordt nu de datum en het tijdstip weergegeven wanneer deze voor het laatst werd gerefresht.


Beginsaldo bank aanwezig en correct
In de administratie wordt van elke bankrekening, inclusief de creditcards, gecontroleerd of het beginsaldo correct is ingevoerd. Dit beginsaldo is handmatig bij de bankrekening ingevoerd op basis van het saldo op de beginbalans of op het eerste bankschrift.


Actie
Klik op de desbetreffende bankrekening of creditcard in de lijst en voer het correcte beginsaldo in.


Is de bank up-to-date?

Alle bankrekeningen, inclusief creditcards, moeten in de administratie up-to-date zijn zodat alle rapporten en overzichten in Yuki een actuele stand van zaken aangeven. Alle banktransacties worden immers gematcht met openstaande aan- en verkoopfacturen, btw-aangiften, loonfiches en declaraties of direct in de kosten en omzet geboekt.

In de administratie wordt de datum gecontroleerd waarop alle bankrekeningen voor het laatst zijn bijgewerkt en of alle banktransacties daadwerkelijk aangeleverd zijn.


Actie
Open de desbetreffende bankrekening of creditcard in de lijst om te bekijken op welke datum de bankrekening voor het laatst is bijgewerkt en van welke maanden er mogelijk transacties ontbreken. Zorg ervoor dat alle ontbrekende banktransacties worden aangeleverd of geüpload in de administratie.
Comments