Kwaliteitsmonitor: Btw

Controle van Btw-aangiften

De controle van de btw-aangiftes bestaat uit de volgende zaken:
  • Niet toegewezen btw-transacties
  • Niet toegewezen btw-correcties
  • Zijn er onbetaalde afgesloten btw-aangiften?
  • Zijn alle btw-aangiften afgesloten?

Nadat je ervoor hebt gezorgd dat de benodigde aanvullingen en/of correcties zijn uitgevoerd kan je vervolgens de score van de kwaliteitsmonitor updaten door linksboven in je scherm op de knop "Verversen" te klikken.  
Onder de score wordt nu de datum en het tijdstip weergegeven wanneer deze voor het laatst werd gerefresht.


Niet toegewezen btw-transacties

Alle btw-transacties in een administratie worden door Yuki automatisch opgenomen in een "concept" btw-aangifte. Echter alle btw-aangiften die nog niet zijn afgesloten kunnen worden leeggemaakt waardoor de transacties niet meer zijn toegewezen aan een aangifte.
Deze controle genereert een lijst met alle btw-transacties die niet meer zijn toegewezen aan een btw-aangifte.Actie
Doorloop de lijst en klik bovenaan je scherm op de knop "Herstel niet toegewezen btw-transacties". De transacties zullen worden opgenomen in een "concept" btw-aangifte in het lopende boekjaar.


Niet toegewezen btw-correcties
Btw aangiften kunnen niet worden ingediend wanneer er vakken met negatieve waardes aanwezig zijn. Negatieve vakken worden daarom gecorrigeerd naar 0 en doorgezet naar de volgende aangifte totdat het volledige bedrag is verrekend.

Echter kunnen alle Btw-aangiften die nog niet zijn afgesloten worden leeggemaakt waardoor de transacties niet langer meer zijn toegewezen aan een Btw-aangifte. Deze controle genereert een lijst met alle correcties die niet meer zijn toegewezen. Actie
Doorloop de lijst en klik bovenaan je scherm op de knop "Herstel niet toegewezen btw-correcties". De transacties zullen worden opgenomen in een "concept" btw-aangifte in het lopende boekjaar. 


Afgesloten btw-aangiften

In de administratie wordt gecontroleerd of alle btw-aangiften zijn afgesloten. Bij het afsluiten van een btw-aangifte wordt er namelijk een XML en PDF bestand aangemaakt zodat de aangifte kan worden verstuurd naar de Belastingsdienst. Een niet afgesloten btw-aangifte is dus hoogstwaarschijnlijk nog niet ingediend.Actie
Doorloop de lijst en open de btw-aangifte, verwerk eventueel correcties en zet de aangifte alsnog op status 'Afgesloten'.


Onbetaalde afgesloten btw-aangiften

Het is belangrijk om alle afgesloten btw-aangiften in de administratie op tijd af te punten. Deze controle genereert een lijst met alle afgesloten btw-aangiften die nog niet zijn gematcht met een betaling of een ontvangst.


Actie
Doorloop de lijst en controleer of een btw-aangifte alsnog gematcht kan worden met een betaling of een ontvangst. Hierbij is het belangrijk dat alle bankrekeningen, inclusief de creditcards, in de administratie bijgewerkt zijn.
Het is ook mogelijk dat een btw-aangifte verkeerd is gematcht. Is dit het geval, dan maak je vanuit de geopende aangifte de matching van de betaling of ontvangst ongedaan en bekijk je of de nu openstaande btw-aangifte alsnog met een andere betaling of ontvangst gematcht kan worden.
Comments