Startpagina Yuki API Documentatie

Wat is een API?

Een application programming interface (API) is een verzameling van programmeeropdrachten (vaak ook als interfaces aangeduid) die de functies van een programma aanroepen. Het is een methode die het mogelijk maakt om twee programma's met elkaar te laten communiceren.

Deze API maakt het dus mogelijk om applicaties/diensten van externe partijen informatie met Yuki uit te laten wisselen op de domeinen waarin je toegangsrechten hebt.

Wat kan ik met de Yuki API?

 • Financiële monitor grafieken op je intranet webpagina's plaatsen
 • Financiële rapportages ophalen zoals de openstaande posten en het huidige saldibalans
 • Aanmaken van verkoopfacturen
 • Aanmaken van diverse posten
 • Aanleveren van documenten

Financiële monitor widgets

De financiële monitor biedt diverse grafieken aan ten aanzien van de financiële gegevens in Yuki. Yuki stelt deze grafieken beschikbaar als widgets zodat deze bijvoorbeeld op een eigen intranet getoond kunnen worden. Bekijk deze pagina voor meer details.

Beschikbare webservices

Op dit moment zijn er drie webservices beschikbaar. Deze webservices bevatten een of meerdere methodes voor de uitwisseling van informatie.

Sourcecode voorbeelden van koppelingen met de Yuki API

 1. Voorbeeld PHP SOAP ProcessSalesInvoices
 2. Voorbeeld PHP SOAP ProcessJournal
 3. Voorbeeld Classic ASP SOAP ProcessSalesInvoices
 4. Voorbeeld Classic ASP SOAP ProcessJournal
 5. Voorbeeld SOAP-koppeling met Visual Studio 2005
 6. Voorbeeld SOAP-koppeling met Visual Studio 2008
 7. Voorbeeld PHP HTTP-POST koppeling met Upload webservice
 8. Voorbeeld HTML HTTP-POST koppeling met Upload webservice
Zie ook "voorbeeldbestanden resultaten webservices.zip" voor enkele xml resultaten die de webservice terug kan geven en onze video.

Gebruikslimiet

Op dit moment bieden wij onze webservices aan op basis van een fair use policy. Bij onrechtmatig gebruik van onze webservices kunnen wij de toegang tot onze API blokkeren.

Standaard kan je tot 1000 webservice calls maken per dag, per Yuki domein.
Indien je meer calls nodig hebt is dit mogelijk met extra modules die aangeschaft kunnen worden in de Yuki Store.