Accounting webservice

Introductie

Deze webservice biedt methodes om financiële rapportages op te halen en diverse posten aan te maken. Deze webservice werkt via SOAP.
De Yuki diverse posten webservice maakt op basis van de aangeleverde XML een diverse post aan.

AdministrationID(sessionID, administrationName)
Geeft een administratie ID op basis van de naam van een administratie

Administrations(sessionID)
Geeft alle administraties die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden

GLAccountBalance(sessionID, administrationID, transactionDate)
Geeft de saldibalans van alle grootboekrekeningen in een administratie, op een specifieke datum.

GLAccountBalanceFiscal(sessionID, administrationID, transactionDate)
Geeft de saldibalans van alle grootboekrekeningen in een administratie, op een specifieke datum, inclusief fiscale correctieboekingen.

GLAccountTransactions(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate)
Geeft de grootboektransacties van een specifieke grootboekrekening een een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik

GLAccountTransactionsFiscal(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate)
Geeft de grootboektransacties van een specifieke grootboekrekening een een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik, inclusief fiscale correctieboekingen.

NetRevenue(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate)
Geeft de netto-omzet van een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik

NetRevenueFiscal(sessionID, administrationID, StartDate, EndDate)
Geeft de netto-omzet van een specifieke administratie, in een gegeven datumbereik, inclusief fiscale correctieboekingen.

OutstandingDebtorItems(sessionID, administrationID, includeBankTransactions, sortOrder)
Geeft alle openstaande klanten binnen een administratie, met naar keuze met of zonder openstaande banktransacties die op klanten zijn geboekt.

OutstandingCreditorItems(sessionID, administrationID, includeBankTransactions, sortOrder)
Geeft alle openstaande leveranciers binnen een administratie, met naar keuze met of zonder openstaande banktransacties die op leveranciers zijn geboekt.

CheckOutstandingItem(sessionID, Reference)
Geeft de openstaande bedragen voor de factuur of facturen met een specifiek factuurnummer.

CheckOutstandingItemAdmin(sessionID, adminID, Reference)
Geeft de openstaande bedragen voor de factuur of facturen met een specifiek factuurnummer voor de opgegeven administratie.


Algemene methodes


Authenticate(accessKey)
Geeft een sessie-ID op basis van een geldige Web Service toegangscode.

AuthenticateByUserName(userName, password)
Geeft een sessie-ID op basis van een bestaande Yuki gebruikers naam en wachtwoord.

Domains(sessionID)
Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.

SetCurrentDomain(sessionID, domainID)
Zet het huidige domein voor de sessie.

GetCurrentDomain(sessionID)
Haalt de ID op van het huidige domein voor de sessie.