Accounting-AdministrationID(sessionID,administrationName)

AdministrationID(sessionID, administrationName)
Geeft het ID terug (een GUID) van een administratie op basis van de administratienaam. Dit gegeven is nodig om bijvoorbeeld winst- en verliesrekening op te kunnen vragen.

Parameters

sessionID De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).
administrationName De naam van de administratie.
Comments