GetTransactionDetails

GetTransactionDetails(sessionID, administrationID, GLAccountCode, StartDate, EndDate, financialMode)

Geeft transactie details

Parameters

  • sessionID: De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).
  • administrationID: De identifier van de administratie. Deze pagina beschrijft waar je deze kunt vinden.
  • GLAccountCode: Code van de grootboekrekening. (leeg laten voor alle rekeningen)
  • StartDate: Begindatum van de transacties.
  • EndDate: Einddatum van de transacties.
  • FinancialMode : default 1 ; fiscaal   0 = commercieel

Response Object

 TransactionInfo

id As String
hID As String
transactionDate As Date
description As String
transactionAmount As Decimal
fullName As String
project As String
projectCode As String
glAccountCode As String
documentType As String
documentFolder As String
documentFolderTab As String
periodId As String
company As String
mutationUser As String


 


Comments