Sales ProcessSalesInvoices Response XML

Sales ProcessSalesInvoices Response XML

Introductie

Aan het einde van het verwerkingsproces van de webservice methode ProcessSalesInvoices stelt deze een response XML-document op, met daarin de verwerkingsstatus van de facturen en de eventuele validatiemeldingen. Dit XML-document is gespecificeerd in een XML-schema (XSD) en kan eventueel door jouw applicatie worden verwerkt.

In het XML-Schema worden de velden beschreven.

Webadres van het XML-schema van de webservice response

http://www.yukiworks.be/schemas/SalesInvoicesResponse.xsd

Voorbeeld

<SalesInvoicesImportResponse xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:salesinvoicesresponse">
 <TimeStamp>2012-04-09</TimeStamp>
 <AdministrationId>1205c89e-5aa1-4e5d-bbc5-55ae0241294f</AdministrationId>
 <TotalSucceeded>2</TotalSucceeded>
 <TotalFailed>0</TotalFailed>
 <TotalSkipped>0</TotalSkipped>
 <Invoice>
  <Succeeded>true</Succeeded>
  <Processed>false</Processed>
  <EmailSent>false</EmailSent>
  <Reference>TT-00001</Reference>
  <Subject>Testfactuur - 1</Subject>
  <Message />
 </Invoice>
 <Invoice>
  <Succeeded>true</Succeeded>
  <Processed>false</Processed>
  <EmailSent>false</EmailSent>
  <Reference>TT-00002</Reference>
  <Subject>Testfactuur - 2</Subject>
  <Message />
 </Invoice>
</SalesInvoicesImportResponse>
Comments