UBL:TaxCategory

UBL:TaxCategory

Invoice. TaxTotal.TaxCategory
 TaxCategory BTW code (bijv hoog 21% of laag 6% etc) <cac:TaxCategory>

 UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType Extern
 IDSoort btw/btw-Code cbc<cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UNCL5305">S</cbc:ID> Paragraaf/
 Identifier
 UNCL5305
 Name Omschrijving btw cbc <cbc:Name>NL, Hoog Tarief</cbc:Name>  
 PercentBtw-percentage cbc<cbc:Percent>21.00</cbc:Percent> Percentage 
 TaxSchemeSoort Belasting altijd btw cac/
 cbc
 <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
 Paragraaf/
 Identifier
 UN5153

Interpretatie vanuit SimplerInvoicing
 ID Omschrijving

 
 AE Btw verlegd naar medecontractant
 E Vrijgesteld
 G Export
 S Standaard zowel 12% als 21% hoog!
 Z Geen Btw van toepassing 0%
 AA  Btw 6%

Interpretatie vanuit e-fff
 ID Omschrijving

 
 B Btw verlegd naar medecontractant
 E Vrijgesteld
 G Export
 S Standaard hoof tarief 21%
 Z Geen Btw van toepassing 0%
 AA Laag tarief 0%, 6% en 12%
Let op:
Aanduiding van de TaxCategory  is “AA” (Laag tarief), zowel bij 6% als 12% Btw.

Mede bij de Btw categorie "AE" (verlegde BTW) volgens UN/ECE 5305 geldt dan het volgende:

 • TaxCategory = “AE”; VAT Reverse Charge. Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoice.
 • TaxExemptionReason = “Reverse charge” of “btw verlegd”.
 • Btw en btw-percentages op de factuur zijn “0”.
 • De btw-nummers van zowel leverancier als afnemer vermeld moet worden!
Ditzelfde geldt ook voor "B" (Btw verlegd naar medecontractant)

Invoice. TaxTotal

TaxTotal BTW Paragraaf <cac:TaxTotal>

 UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType Extern
TaxTotalTotaal BTW bedrag cbc
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">383.82</cbc:TaxAmount>
 
TaxSubtalBTW details per BTW categorie cac
<cac:TaxSubtotal>
             
    
Invoice.Taxsubtotal
 TaxSubtotal BTW details voor elke BTW soort een aparte paragraaf
<cac:TaxSubtotal>

 UBL Veld Omschrijving Typ Voorbeeld DataType Extern
 TaxableAmount Grondslag BTW cbc
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1827.73</cbc:TaxableAmount>
 Bedrag 
 TaxAmount BTW Bedrag cbc
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">383.82</cbc:TaxAmount>
 Bedrag 
 TaxCategory BTW category Hoog Laag Etc cac
<cac:TaxCategory>
 Paragraaf 


Voorbeeld

<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">77.16</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">200.86</cbc:TaxableAmount>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">Z</cbc:ID>
        <cbc:Name>TRMVAT 0%</cbc:Name>
<cbc:Percent>0.00</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1286.08</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">77.16</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">AA</cbc:ID>
        <cbc:Name>TRMVAT 6%</cbc:Name>
    <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
Comments