Yuki Webservice

De Upload webservice

Deze webservice stelt je in staat om vanuit je eigen applicatie bestanden direct naar je administratie in Yuki up te loaden. Deze webservice werkt via HTTP POST.
Bestanden kunnen één voor één worden gepost met contenttype multipart/form-data en application/x-www-form-urlencoded.
Om het ontwikkelproces te vereenvoudigen vind je onderaan op deze pagina een aantal links naar voorbeeldapplicaties waarmee je deze webservicemethode kunt aanroepen.
De webservice, een testapplicatie, een omschrijving van de velden en de procedures vind je op het webadres hieronder.

Webadres

https://api.yukiworks.be/docs/Upload.aspx

Authenticatie

Accountants met portaal

Accountants met portaal authenticeren met de WebserviceAccessKey. Deze kan in de accountantsportal worden aangemaakt.

Gebruikers

Gebruikers kunnen authenticeren met de WebserviceAccessKey of met gebruikersnaam en wachtwoord.

Status response

Deze webservice biedt twee opties om het resultaat van de POST-actie terug te koppelen.

Met een XML-bericht (default wijze van terugkoppeling)

Het XML-bericht is in de response van deze webservice uit te lezen. Het bevat daarin de status van de upload en de eventuele validatiemeldingen.

Via een redirect

Met deze optie kun je een webadres opgeven die bepaalt waarheen geredirect wordt als de upload is mislukt of geslaagd.

Parameters

Domain

De naam van het domein waar je documenten in wilt aanleveren.

UserName

De gebruikersnaam waarmee je toegang hebt tot je domein in Yuki. Deze parameter is verplicht indien er niet met een WebServiceAccessKey wordt geauthenticeerd.

WebServiceAccessKey

De WebServiceAccessKey kan in het domein of via de accountantsportal worden aangemaakt. Deze toegangscode kan webservicetoegang verlenen op administratie- of domeinniveau. Instructies voor het aanmaken van de toegangscode vind je op deze pagina.

Administration

De ID van de administratie waarnaar je het document wilt uploaden. Instructies voor het ophalen van de Administratie ID vind je op deze pagina.

Ordner

De ordner waarin je het document wilt opslaan. De standaardwaarde van deze parameter is "7". Mogelijke opties:
Ordner ID Omschrijving
0 Overig
1 Aankoop
2 Verkoop
3 Bank
4 HRM
5 Belasting
6 Verzekering
7 Uitzoeken Yuki
8 Overig financieel
100 Zelf te ordenen
101 Correspondentie
102 Meetings

FolderTab

De ordnertab waarin je het document wilt opslaan. De defaultwaarde van deze parameter is leeg.

ProjectID

De HID van het dossier waaraan je het document wilt koppelen. Het meegeven van deze parameter maakt de parameter "ProjectCode" overbodig. De optie voor dossiers dient wel te zijn geactiveerd in het contract.

ProjectCode

De code van het dossier waaraan je het document wilt koppelen. Deze parameter wordt alleen gebruikt als de parameter "ProjectID" niet wordt meegegeven. De optie voor dossiers dient wel te zijn geactiveerd in het contract.

File

Het aan te leveren document.

ResponseType

Deze parameter bepaalt de wijze waarop deze webservice het resultaat van de POST-actie terugkoppelt. Indien "XML" zal het resultaat van de POST-actie in XML-formaat in de browser weggeschreven. Indien "Redirect" wordt er na de POST-actie een redirect uitgevoerd. De defaultwaarde van deze parameter is "XML".

RedirectUrlSuccess

Deze parameter (string) is alleen verplicht in combinatie met ReponseType "Redirect" en bepaalt de url waarheen geredirect wordt als de upload is geslaagd. Er wordt aan deze url een extra parameter toegevoegd, "DocumentID=" met als waarde de ID (GUID) van het opgeslagen document in Yuki.

RedirectUrlFailed

Deze parameter is alleen verplicht in combinatie met ReponseType "Redirect" is en bepaalt de url waarheen geredirect wordt als de upload is mislukt. Er wordt aan deze url een extra parameter toegevoegd, "DocumentID=" met als waarde de ID (GUID) van het opgeslagen document in Yuki.

Voorbeeld

Comments