Yuki Webservice - SearchContacts

Yuki Webservice - SearchContacts

Deze webservice stelt je in staat om contacten uit een domein te tonen die voldoen aan de ingevoerde zoek criteria.


Parameters

sessionID: 

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


domainID: 
De identifier van de administratie. 
Deze pagina beschrijft waar je deze kunt vinden.


searchOption: 

(searchoption waarde - toelichting)
 • All - zoek in al de onderstaande velden naar de ingevoerde searchValue
 • Name - naam
 • City - stad
 • Postcode 
 • Tag
 • Email
 • Website
 • Phone - telefoonnummer
 • Code - relatiecode
 • CoCNumber - ondernemingsnummer
 • VATNumber - btw-nummer
 • BankAccount - bankrekening


searchValue (zoekwaarde):

De zoekwaarde waarnaar gezocht wordt in één van de bovenstaande zoek opties.

sortOrder (sortering van resultaten):

(sortOrder waarde - toelichting)
 • Name - volledige contactnaam (voornaam + tussenvoegsel + achternaam)
 • LastName - achternaam
 • CreatedAsc - oplopend gesorteerd op aanmaakdatum
 • CreatedDesc - aflopend gesorteerd op aanmaakdatum
 • ModifiedAsc - oplopend gesorteerd op de laatste wijzigingsdatum
 • ModifiedDesc - aflopend gesorteerd  op de laatste wijzigingsdatum
 • HID - gesorteerd op de uniek human ID

modifiedAfter (aangepast na): 
Filter waarbij alleen contacten de na deze wijzigingsdatum worden opgenomen in het zoekresultaat.


active (actief):
(active waarde - toelichting)
 • Both - Zowel actief als inactieve contacten opnemen in het resultaat
 • Active - Alleen actieve contacten opnemen in het resultaat
 • Inactive - Alleen inactieve contacten opnemen in het resultaat
pageNumber:
Bij een resultaat met 100 contacten bestaat de mogelijkheid dat er nog meerdere pagina's met resultaten beschikbaar zijn. 
Roep dan ook het eerstvolgende pageNumber aan tot er geen resultaten meer aanwezig zijn.
Comments