Startpagina voor accountants en boekhouders

Startpagina voor accountants en boekhouders

Dit is de startpagina voor accountants/boekhouders die met Yuki werken. De accountants en boekhouders die Yuki als platform in hun organisatie hebben ingezet, hebben tevens de mogelijkheid om informatie op te vragen en te bekijken op Premium Partner Support

De taakverdeling in het tot stand komen van een administratie

De klant en de accountant zullen dus moeten samenwerken in het tot stand komen van een administratie.

Onderstaand vind je een mogelijke taakverdeling. Deze is echter steeds vrij in te delen conform de door jou gemaakte afspraken met de klant. Wij raden aan dat de klant op voorhand een duidelijke taakverdeling ontvangt zodat de samenwerking zo optimaal als mogelijk kan verlopen. Graag verwijzen wij je dan ook naar de checklist.

Taken van de klant

 • Aanleveren van documenten en transacties 
 • Beantwoorden van vragen
 • Meekijken of de administratie een reëel beeld geeft van de werkelijkheid (openstaande posten en gekozen categorieën).

Taken van de accountant

 • Boeken van documenten en transacties volgens vaste standaarden 
 • Matchen van facturen en betalingen 
 • Periodieke controle op volledigheid (meestal in de aanloop naar de btw-aangifte
 • Vragen stellen over onduidelijke documenten of vermeende incompleetheid van administratie 
 • Voorbereiden, controle en (eventueel na goedkeuring) verzenden van periodieke btw-aangifte
 • Aanleveren van een gedetailleerde openingsbalans, saldilijst klanten en leveranciers en eventuele andere details van de beginbalans 
 • Periodieke controle van door yuki automatisch verwerkte transacties (optioneel, indien klant dat wenst) 
 • Opmaken van jaarrekening, publicatiestukken en aangiftes PB en Venn.B

Het Backoffice portaal

Voor accountants en boekhouders is er een backoffice portaal beschikbaar. Het portaal geeft een overzicht van de administraties die in Yuki beheerd worden en stelt het kantoor onder andere in staat om medewerkers aan administraties toe te wijzen, vragen van klanten aan de accountant en vice versa te behandelen, etc.