Nieuwe gebruiker aanmaken in Backoffice Portaal

Nieuwe gebruiker toevoegen

Het accountants- of boekhoudkantoor kan eigen medewerkers toegang geven tot het Backoffice Portaal. Vanuit het portaal wordt gekozen voor Gebruikers en van hieruit kan worden gekozen voor Nieuwe gebruiker toevoegen. Onderstaand dialoogvenster wordt geopend en een nieuwe medewerker kan worden toegevoegd.


Rollen toekennen aan medewerkers

Gebruikers in de rol Portaalbeheerder kunnen hun medewerkers diverse rollen toekennen. Elke nieuw aangemaakte gebruiker bevindt zich standaard in de Portaal Backoffice rol. Met deze rol kan een medewerker Backoffice werkzaamheden uitvoeren. Een medewerker kan ook de rol Portaal Data-entry toegewezen krijgen. Indien een medewerker deze rol heeft kan hij/zij alleen data entry werkzaamheden uitvoeren (en dus geen documenten of transacties afhandelen).


Zie ook 

Comments