Verdeling van het resultaat

  1. Overgedragen resultaat vorig boekjaar

    De overboeking van het resultaat dat vorig jaar overgedragen werd, kan je manueel inboeken aan de hand van een diverse post van het type ‘diverse posten boeking’.

     

  • In geval van overgedragen verlies van het vorige boekjaar:
  • In geval van overgedragen winst van het vorig boekjaar:

2. Resultaatsbestemming

Yuki boekt automatisch gedurende het boekjaar het resultaat over naar het passief.  Deze boeking wordt telkens automatisch aangepast wanneer het resultaat verandert. Ook bij het boeken van het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar (stap 1), passen de cijfers zich aan.

  • Automatische boeking bij negatief te bestemmen resultaat van het boekjaar
  • Automatische boeking bij positief te bestemmen resultaat van het boekjaar

Deze boeking vind je terug bij de diverse posten waarbij u in de drop down voor 'documenten (incl. automatisch)' kiest. Ook heeft deze boeking telkens het onderwerp ‘Overboeking onverdeelde resultaten’, wat een goed criterium is om de boeking op te zoeken in de algemene zoekbalk.

Bij het verdelen of onttrekken van het te bestemmen resultaat ,past deze boeking zich aan zodat de twee boekingen samen jouw resultaatsbestemming vormen.

Vb.: Te bestemmen resultaat is positief:

 


Comments