Volledigheidsrapportage voor de bank

Volledigheidsrapportage voor de bank

Yuki controleert maandelijks of je administratie compleet is. Er wordt dan onder andere gekeken naar je bank. Mocht die controle daartoe aanleiding geven, dan stuurt Yuki je een controleverslag toe. Je kunt dat verslag gebruiken om je administratie completer te maken. Onderstaand een voorbeeld van zo'n rapport.

Afbeelding toevoegen

Het verslag kan drie meldingen bevatten:
  • Beginsaldo onbekend: het saldo van een bankrekening aan het begin van het boekjaar is niet bekend bij Yuki
  • Missende banktransacties: er ontbreken dagafschriften in de reeks van afschriften die we van je ontvangen hebben
  • Bankrekening is niet bijgewerkt: je hebt al enige tijd geen nieuwe afschriften meer aangeleverd.
Het feit dat deze informatie ontbreekt, leidt ertoe dat het saldo van je bank niet overeenkomt met de werkelijke stand van je bank. Ook kan het ertoe leiden dat er op de lijst met openstaande facturen van klanten of leveranciers nog facturen staan die al lang zijn betaald. Het is dus belangrijk om dat zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kan ik doen om de administratie weer compleet te maken?

Het beginsaldo ontbreekt

Als het rapport aangeeft dat het beginsaldo ontbreekt, wil dat zeggen dat het eerste afschrift in Yuki een beginsaldo toonde. Het is echter niet controleerbaar of dit saldo ook het juiste saldo was aan het begin van het boekjaar.

Gevraagde actie: Scan het laatste afschrift in van het voorgaande boekjaar (meestal van 31 december). Yuki kan dan aan de hand daarvan het beginsaldo aansluiten.

Missende dagafschriften

Er is sprake van ontbrekende afschriften als twee opeenvolgende afschriften niet op elkaar aansluiten. Je hebt dan waarschijnlijk ooit een foutieve datum bij de export van je bank ingegeven of een afschriftnummer niet ingescand. Het verslag geeft aan van welke datum tot welke datum er geen transacties zijn. Om deze alsnog aan te leveren, ga je naar de internetsite van je bank en zoek daar bij de export naar alle transacties vanaf en tot en met die datum. Upload dat exportbestand naar Yuki. Heeft de bank die gegevens niet meer, omdat ze te lang in het verleden liggen of omdat je die transacties niet elektronisch kunt opvragen, lever dan de corresponderende papieren afschriften aan door die in te scannen.

Afschriften al enige tijd niet aangeleverd

Heb je al enige tijd geen afschriften meer aangeleverd dan is dit een herinnering om dat weer eens te doen. Mochten er sinds die tijd geen banktransacties meer zijn geweest voor die bankrekening, dan mag je deze melding negeren. Je saldo zou dan overeen moeten stemmen met het laatst bekende saldo bij de bank.

Wat te doen als je de transacties niet meer hebt

Mocht je om de één of andere reden echt niet meer beschikken over de ontbrekende informatie, stuur dan een verzoek (via de vragen) naar Yuki om de ontbrekende bedragen tijdelijk even weg te boeken. Je accountant zal dan later wel een oplossing vinden. Desnoods kan het dan nog een keer bij je bank worden opgevraagd.

Zie ook

Comments