Afschrijvingstabel en beginbalans

Het invoeren van de beginbalans informatie rond activa vergt wat extra aandacht. Op de beginbalans staat alle informatie vaak als één post op de investeringsrekening en als één post op de afschrijvingsrekening. Om goed met de afschrijvingstabel te kunnen werken, dient de gedetailleerde activastaat in Yuki ingebracht te worden.

Het invoeren van de beginbalans

Wens je het saldo op de beginbalans te verbijzonderen dan kun je het beste het investeringsbedrag eerst op de wachtrekening boeken om vervolgens in een aparte boeking het bedrag uit te splitsten naar individuele activarekeningen of naar investeringen van bijvoorbeeld een jaar.

Voorbeeld

1. Boeking via de beginbalans op de wachtrekening:

Datum                 
Rekeningnummer     Omschrijving Debet Credit 
 31-12-2009 289999 Wachtrekening beginbalans activa: aanschaffingswaarde 35.000,00 
 31-12-2009 289999 Wachtrekening beginbalans activa: afschrijvingen  9.000,00
 31-12-2009 .... ... (vervolg beginbalans)  

2. Na het invoeren van de beginbalans maak je een aparte diverse posten boeking om naar specifieke rekening over te zetten.

Datum                 
Rekeningnummer     Omschrijving Debet Credit 
 31-12-2009 24....Rollend materieel: Auto A 18.000,00 
 31-12-2009 24.... Rollend materieel: Auto A 17.000,00
 31-12-2009289999Wachtrekening beginbalans activa: aanschaffingswaarde  35.000,00


Op deze manier krijgt elk activabestanddeel een regel in de afschrijvingstabel. 

Het inbrengen van de cumulatieve afschrijvingen per actief

Om ervoor te zorgen dat de afschrijvingstabel uitgaat van de afschrijvingen die in de beginbalans zijn verantwoord kun je als volgt te werk gaan:

Boek de cumulatieve afschrijvingen van de beginbalans ook op de wachtrekening beginbalans activa (dus niet direct op de afschrijvingsrekening)
De cumulatieve afschrijvingen (op de beginbalans) per  auto voer je vervolgens in via de afschrijvingstabel,  Dat doe je als volgt voor bijvoorbeeld auto's:    
 • Ga naar de grootboekrekening Auto's/Rollend materieel
 • Ga via de taakbalk naar de Afschrijvingstabel
 • Vul in de taakbalk de gebruikelijk afschrijvingstermijn in.
 • Kies of er meestal pro rata (vanaf aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar wordt afgeschreven.
 • Klik nu per activum (dus op de regel van een auto) op het icoontje voor het instellen aan het begin van de regel:    het volgende scherm verschijnt: • Vul daar in
  • De juiste omschrijving
  • De juiste aanschafdatum
  • De datum van de eerste afschrijving
  • Indien je de regel anders wenst af te schrijven dan de rest van de grootboekrekening, pas dan het afschrijvingspercentage of het aantal jaren aan
  • Indien je de restwaarde anders wenst te berekenen geef dan ook een ander restwaarde % of € in
  • Vink het hokje "beginbalans" aan
  • Vul het bedrag in van de cumulatieve afschrijvingen op de beginbalans
  • Geef een omschrijving in (bijvoorbeeld: "Reeds afgeschreven per 01-01-2016"
LET OP: Als je deze details bewaart, zal de software automatisch een boeking aanmaken om het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen te boeken op de rekening "Afschrijvingen auto's, met als tegenrekening "Wachtrekening beginbalans activa (289999)"

De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

31-12-2009 Afschrijvingen auto's                    Credit 5.000 
31-12-2009 Wachtrekening beginbalans activa              Debet 5.000

Als het goed is, is het saldo van alle cumulatieve afschrijvingen dan gelijk aan het bedrag dat op de balans stond en loopt de wachtrekening dan op 0.00.

Zie ook:

Comments