Boekhouding

Via de knoppenbalk, keuze Boekhouding kom je in het hoofdscherm van de Boekhouding, meestal met de bedrijfsmonitor als startscherm. In het linkermenu vind je onder Overzicht ook meer traditionele boekhoudkundige functies, zoals Omzet en Kosten, Bezittingen en schulden, btw-aangifte en openstaande posten klanten en leveranciers.  We behandelen hierna de belangrijkste functies in het kort.


Bedrijfsmonitor
Een pagina met de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, je bankstanden, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit. Klik op een grafiek om in te zoomen op meer details achter het plaatje. Meer..

Omzet en kosten
Dit overzicht, ook wel de "winst- & verliesrekening" genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf. Standaard komt het overzicht op met een presentatie van een jaar, maar je kunt ook kiezen voor een verdeling per maand of vergelijking van meerdere jaren.

Bezittingen en schulden
Ook wel de "balans" van je bedrijf. Dit overzicht geeft een beeld waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft, en wat het vermogen van het bedrijf is. Ook hier kun je kiezen voor een jaaroverzicht, een periodeoverzicht en een vergelijking van boekjaren.

Openstaande klanten en leveranciers
Bekijk hier in detail welke klanten of leveranciers nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen (per relatie), alle transacties (per relatie) of als een ouderdomsanalyse, waarbij per klant of leverancier de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.

Hier vind je een lijst van alle btw-aangiften die in het verleden werden verstuurd. Van de lopende periode wordt permanent de aangifte bijgewerkt, zodat je al in de loop van de maand of het kwartaal kunt zien hoe de btw-aangifte zich ontwikkelt.

Van hieruit kun je ook het overzicht van je domein oproepen. Hier kun je gebruikers aanmaken en verwijderen, een extra administratie aanmaken, een administratie blokkeren voor verdere invoer vóór een bepaalde datum, of deze geheel afsluiten tot en met een bepaalde datum. Tevens kun je hier je contractdetails bekijken. Meer...

MAR
Als je daar de rechten voor hebt, kun je hier het rekeningschema van je domein bekijken. In de basis is dat een vast schema, maar er kunnen wel bepaalde rekeningen worden geactiveerd of gedeactiveerd, en je kunt dan kopie rekeningen aanmaken (enkel als je een backoffice rol hebt).