Betaallijst

Handleiding Yuki Betaalservice.mp4


Online betalen via betaallijst

De betaallijst toont een overzicht van alle zaken die nog betaald moeten worden.

Dat kunnen zijn:
 • Aankoopfacturen waarbij is aangegeven dat ze per overschrijving betaald moeten worden
 • Declaraties van medewerkers
 • Loonfiches
 • Verkoop creditnota's waar je geld terugstort aan de klant
Je kan de betaallijst op twee manieren gebruiken:

Handmatig

De betaallijst dient dan als een werklijstje. Telkens als je een betaling handmatig aangemaakt en uitgevoerd hebt in het internetportaal van je bank, kan je hier de post aanvinken en in de toolbar op de knop "Markeer als betaald" klikken. 


Via een betaal bestand volgens het Europese SEPA formaat

Je kan met Yuki ook betaalbestanden aanmaken die je bij de bank kunt aanleveren. Dit is een verzamelbestand van diverse betalingen dat je bij de meeste banken via het internetportaal van de bank kunt aanbieden. Je hoeft dan de betalingen niet meer handmatig in te geven bij de bank. Je hoeft enkel het bestand te uploaden en van een elektronische handtekening te voorzien. Meer info vind je hier.


Verklaring van de standaard kolommen

 • Betalen voor. Dit is de vervaldatum van de inkoopfactuur of declaratie
 • Aan. Naam van de begunstigde
 • Bankrekening. Bankrekening van de begunstigde
 • Open. Het bedrag dat nog betaald moet worden
 • BK. Het bedrag van de betalingskorting. Is dit rood ipv. groen, dan is de factuur al vervallen
 • Betaalstatus Nog niet betaald.  Deels betaald.
 • Type. Een symbool om te verduidelijken wat voor een betaling het is (Inkoopfactuur, declaratie of salarisslip)
 • Onderwerp. De omschrijving van het document
 • Factuurdatum.
 • Factuurnummer.
Via de instellingen  van het overzicht kan je zelf nog extra velden toevoegen:
 • Factuurbedrag. Oorspronkelijk bedrag van de factuur of declaratie.
 • Factuurbedrag V.V. Vreemde valuta
 • Betaald. Bedrag dat reeds betaald is
 • Openstaande posten.  geeft aan dat er meerdere posten open staan voor deze relatie
 • Administratie. Administratie waarin het document geboekt is
 • Taak. gekoppelde taak aan het document

Via verzamelbestand betalen

Als je veel betalingen moet doen, gebruik dan de handige betaalfunctionaliteit in Yuki. Lees hier de uitgebreide instructies


Facturen tijdelijk blokkeren voor betaling (in behandeling zetten)

Als je bepaalde facturen tijdelijk wil blokkeren om te voorkomen dat deze al betaald worden, gebruik dan de 
blokkeerfunctie in Yuki.

Markeer de post in de betaallijst en klik in de balk op de knop .

Te behandelen facturen vind je terug door in de dropdown  in de toolbar de optie In behandeling te 
selecteren.

Daar kun je de factuur aanvinken of openen en  vrijgeven voor betaling.

Betaallijst beveiliging

Voor gebruikers met de rol Security manager is het mogelijk betaallijst beveiliging in te stellen. Zij kunnen dit door in de 
betaallijst op de knop  Instellingen 
in de balk te klikken. De eigenaar van het domein krijgt automatisch de rol Security manager.

De betaallijst kent drie mogelijkheden: 

 • Betaalbaar gesteld
 • In behandeling
 • Onderweg

Met behulp van de betaallijst beveiliging kan de Security manager sturen, welke documenttypes eerst "in behandeling" of
direct "Betaalbaar gesteld" kunnen worden. Daarnaast stuurt hij aan welke rol de "In behandeling" documenten mag 
goedkeuren en wie de documenten vervolgens via SEPA of internet bankieren mag betalen.
Opmerking: Loonheffingen komen ook in behandeling, als je voor loonfiches kiest.Alle documenten die "In behandeling" staan, kunnen met de knop Vrijgeven voor betaling worden "goedgekeurd" en worden dan verplaatst naar de lijst "Betaalbaar gesteld". In het scherm "betaalbaar gesteld" kunnen degenen met deze rol aan de hand van de door hem/haar gemarkeerde 
documenten een met de knop Maak betaalbestand aan een SEPA-bestand opbouwen .Documenten in "Onderweg" kunnen door middel van de knop Zet in betaallijst opnieuw betaalbaar gesteld worden. 


Zie ook

Comments