Ontbrekende regels

Vuistregels
  • Voordat je op zoek gaat naar een inconsistentie, laat je best Yuki eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op Afbeelding toevoegen
  • Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Onze ervaring is dat dit een uitstekend hulpmiddel is om snel dubbele transacties op te sporen
  • Ook al kleurt het hele overzicht rood, er is geen sprake van inconsistentie zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen ligt meestal het probleem.
Afbeelding toevoegen

Hoe op te lossen :

Vergelijk de kolom eindsaldo met de kolom controle eindsaldo bank: Verschil tussen beide eindsaldo’s 9621,23 - 9519,76 = 101,47

Je ziet ook dat het probleem ontstaan is in de periode 15.04.2010-16.04.2010. Dit kan je zien door de kolom 'eindsaldo' van het eerste afschrift te vergelijken met de kolom 'beginsaldo' van het tweede afschrift. Het verschil kan ofwel één transactie betreffen ofwel meerdere.

Om dit na te gaan, zoek je best even het bedrag op in de zoekbalk bovenaan. Indien er geen transacties gevonden worden, kan je het beste even kijken of er op die dag dubbele transacties werden ingeladen of er eventueel transacties onterecht als duplicaat werden aangemerkt.

Het nakijken op dubbele transacties, kan je het beste doen op basis van de weergave van de rekeninguittrekselregels. In de grijze balk kan je de periode waarin je wenst te zoeken aanduiden via de agendaselector. Tevens is het mogelijk om in het zoekveld in de grijze balk op bedrag of een specifieke datum in te vullen om gerichter te kunnen opzoeken. 

Om de banklijnen die als duplicaat werden aangemerkt terug te vinden, klik je in de grijze balk op de weergave van de rekeninguittreksels. Daarna klik je op links in jouw scherm op 'Elektronische rekeninguittreksels'. Kies vervolgens voor 'Dubbele regels'. Als je in dit overzicht de transactie terug vindt, klik je op '>' vooraan de lijn en vervolgens op 'importeren'. De rekeninguittrekselregel kan je nu opzoeken via de zoekbalk en van hieruit de juiste bestemming aan de banklijn geven.


Comments