Niet aangeleverde afschriften

Vuistregels
  • Voordat je opzoek gaat naar een inconsistentie, laat het Yuki altijd eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op Afbeelding toevoegen
  • Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Mijn ervaring is dat dit een uitstekend hulpmiddel is om snel dubbele transacties op te sporen
  • Ook al kleurt het hele overzicht rood. Er is geen sprake van inconsistentie, zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen ligt meestal het probleem. 

Afbeelding toevoegen
  • Bij het afschrift van 30-07-2012 en de afschriften daaronder zijn de eindsaldo's nog gelijk. De 9.469,43 is dus het eindsaldo op 30-07-2012
    Op 13-08 en 24-08 lopen de eindsaldo's uiteen.
  • klik op de datum 13-08-2012 en je krijgt de geïmporteerde transacties staan, open met de rechtermuis het bestand, dat rechts op het scherm staat.

Afbeelding toevoegen  • het beginsaldo van het afschrift heeft als datum 07-08-2012. Dit betekent dus dat Yuki de transacties tussen 31-07-2012 en 07-8-2012 mist.

ACTIE : opvragen transacties. Voor alle zekerheid van 30-07-2012 tot en met 07-08-2012

LET OP : Het kan gebeuren dat in een hele reeks afschriften op regels de eindsaldo's verschillen, maar als verder naar boven de eindsaldo's alsnog weer gelijk zijn, zit het probleem niet in die regels.
Comments