Tussentijdse rapporten

Een tussentijds rapport is beschikbaar via het dropdownmenu na het kiezen voor het omzet en kosten- of bezittingen en schuldenoverzicht.
Dit rapport is opgebouwd uit de balans en resultaten van de datum die is geselecteerd in het omzet en kosten- of bezittingen en schuldenoverzicht met vergelijkende cijfers van diezelfde periode in het voorgaande jaar.


Comments