Boekingsprocedure loon

Boekingsprocedure loon
Afhankelijk van de keuze van de klant, zijn er diverse boekingsprocedures mogelijk. Hier wordt de meest uitgebreide beschreven waar ook de te betalen nettolonen per medewerker via de loonfiche wordt geboekt zodat de lonen kunnen worden uitbetaald met een SEPA-bestand dat vanuit Yuki wordt aangemaakt. Betalen via SEPA

De boekingsprocedure van lonen bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen bepalen gezamenlijk de boekingsgang die samenhangt met de administratieve afhandeling van de lonen. De boekingsgang bestaat uit de volgende stappen.
  • Verwerken van de loonjournaalpost
  • Verwerken van de loonfiche
  • Verwerken van de loonbetalingen

De loonjournaalpost

Dit is meestal de cumulatieve loonjournaalpost die aangeleverd wordt door het sociaal secretariaat. Hier wordt de post '455000 Bezoldigingen' cumulatief opgeboekt en wordt in de volgende stap via de loonfiche afgeboekt.

De loonfiche

Dit betreft het boeken van de loonfiche als een soort aankoopfactuur. Hierdoor ontstaat een te betalen post aan het betreffende personeelslid. De boeking verloopt via de rekening '455900 RC personeel' en '455000 Bezoldigingen'.

De loonbetaling

De loonbetaling wordt geregistreerd via de bank als bankmutatie. Via de loonfiche  is er een openstaande post ontstaan voor het betreffende personeelslid. Deze wordt via de betaling (keuze 'betaling aan werknemer') afgeboekt met de journaalpost '455900 RC personeel' aan Bank.
Comments