Direct boeken van kosten vanaf rekeninguittreksels

Direct boeken van kosten vanaf rekeninguittreksels of creditcardafschriften

De gebruikelijke boekingsprocedure is om de kosten en btw te boeken aan de hand van de aankoopfactuur of het ingescande bonnetje (Factuurstelsel) . De betaling wordt separaat geboekt, daarmee wordt aangegeven dat de factuur betaald is. Deze werkwijze heeft de voorkeur omdat er zo voor elke zakelijke transactie een brondocument aanwezig is. Als bewijs aan de belastingdienst is dat beter. Daarenboven kan je administratie zo makkelijker gecontroleerd worden. 

Indien er geen stavingsstuk voor handen is, kan dit eventueel na overleg met jouw accountant via de optie 'Direct in kosten/Direct in omzet' geboekt worden. Dit wil zeggen dat de desbetreffende bankregel opgenomen zal worden in de btw-aangifte als voor die grootboekrekening de optie 'btw van toepassing' aangezet werd. Indien je kiest voor een bepaald btw-percentage, wordt de btw uit de afschriftregel berekend en opgenomen in de btw-aangifte.

Opgelet! Indien je dit niet wenst, dien je gebruik te maken van de optie 'Overige transacties'.


Duidelijkheid over de soort uitgave

Om te kunnen bepalen op welke grootboekrekening de uitgave of inkomst geboekt moet worden, moet aan de hand van de informatie op het afschrift herleid kunnen worden om wat voor soort uitgave het gaat. De beste aanduiding is daarvoor de naam van de leverancier en een goede omschrijving zoals bijvoorbeeld 'huur maand X'.

Btw moet eenduidig te bepalen zijn

 Aftrek van btw wordt enkel toegestaan op basis van bewijsstukken (facturen en bonnetjes). In de praktijk wordt er wel eens van deze regel afgeweken om het administreren makkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld bij huurbetalingen of ontvangsten.

Uitgaven van relatief beperkte omvang

Als het bedrag substantieel is, is het boeken van het bewijsstuk aan te raden. Uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld maandelijkse betalingen die elke maand hetzelfde zijn. Denk aan huurbetalingen of ontvangsten.
Comments