Document verwijderen

Document verwijderen

De Yuki gebruiker kan zelf een document verwijderen door op het vuilnisbakje boven in de balk te klikken. Er zijn drie situaties denkbaar:
  • Document is geüpload of gescand en staat nog in "Uitzoeken door Yuki"
  • Document is verwerkt in archief en is geen boekhoudkundig document
  • Document is verwerkt en is een boekhoudkundig document zoals een factuur

Uitzoeken door Yuki

Klik op de map 'Uitzoeken door Yuki'. Hier kunnen de documenten die wachten om door de backoffice verwerkt te worden, op diverse manieren worden bekeken. Er is een groepering per batch en er is een lijst. De documenten kunnen ook in thumbnail-view bekeken worden. Je ziet dan een klein plaatje per document. Elk document kan worden aangevinkt en daarna worden verwijderd door op het vuilnisbakje boven in de balk te klikken.

Overig Archief

Selecteer een document uit het archief. Open het document en er staan diverse knoppen (buttons) boven het document. Afhankelijk van de rol zijn het er meer of minder. De knop met het vuilnisbakje verwijdert het document.

Verwijder document uit archief

Verwijder document uit archief


Boekhoudkundige document zoals facturen

De gebruiker kan zelf GEEN boekhoudkundige documenten verwijderen. Dit is met name gedaan vanwege de btw-aangifte. Ook kan het zijn dat er al betalingen gematched zijn aan een factuur. Indien je toch een dergelijk document wil verwijderen dan kun je op de button vraag aan backoffice klikken en vragen dit document te verwijderen.
Comments