Correcties op intracommunautaire prestaties (ic-opgave)

Correcties op intracommunautaire prestaties

Vanuit de btw-aangifte is het niet mogelijk rechtstreeks correcties aan te brengen op het aangiftevak "Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU". Voor alle financiële boekingen op deze groep is namelijk een relatie met een geldig btw-nummer vereist. Om correcties te kunnen maken op de "Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU" moet een diverse posten boeking aangemaakt worden. In deze boeking moet een regel worden opgenomen, geboekt op "494160 - Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU" met een bedrag van € 0,00. Voor de grondslag moet het juiste correctiebedrag ingevuld worden.


Zie ook

Diverse posten boekingen aanmaken
Comments