OCR Herkenningsregel

OCR Herkenningsregel

Yuki herkent bij aangeleverde documenten automatisch diverse gegevens door gebruik te maken van OCR. OCR staat voor Optical Character Recognition of in het Nederlands, optische tekenherkenning; het uitlezen van tekst uit een afbeelding.
 
Op basis van deze gegevens wordt onder andere het documenttype en de relatie van een document bepaald. Dit levert niet altijd het gewenste resultaat op. Om de automatische verwerkingsgraad verder te verbeteren, is het mogelijk lokale OCR herkenningsregels aan te maken. 

OCR gegevens openen

De OCR gegevens kunnen worden getoond indien het desbetreffende document wordt geopend en in de rechter bovenhoek wordt gekozen voor OCR details.De getoonde gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt als criteria voor de OCR herkenningsregel.
Lokale herkenningsregels kunnen gevonden worden op de volgende locatie: 
  • Archief > Herkenningsregels
 

 
 
Indien de gevonden OCR gegevens overeenkomen met de ingevoerde OCR data in de herkenningsregel, zal het gekozen resultaat worden toegepast. Het in te voeren resultaat beperkt zich tot het toewijzen van het documenttype en de relatie (contact).
De invoerde velden worden als en-en criteria toegepast. Het invoeren van meerdere criteria zal de resultaten uit de herkenningsregel verkleinen.

Let op: Voor een werkende OCR Match Rule moet een volledige lijn uit de OCR data gebruikt worden!
   

Criteria

OCR data 1 / 2 / 3

In de OCR data velden kunnen criteria ingevoerd worden waarmee bepaald wordt of het document in aanmerking komt voor de herkenningsregel.
Gebruik de gehele regel van de gevonden data in de OCR details. Dus geen gegevens weg laten die in de gehele regel worden gevonden.

Ondernemingsnummer

In dit veld is het mogelijk een ondernemingsnummer als criteria mee te geven.

Btw-nummer

In dit veld is het mogelijk een btw-nummer als criteria mee te geven.

Website

In dit veld is het mogelijk een website als criteria mee te geven.

IBAN

In dit veld is het mogelijk een IBAN als criteria mee te geven.

Prioriteit

Door de prioriteit in te stellen is het mogelijk bepaalde herkenningsregels voorrang te geven op andere herkenningsregels. Bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van meerdere herkenningsregels met gedeeltelijk dezelfde data criteria.

Resultaat

Documenttype

Er moet één van de zes documenttypen gekozen worden als resultaat van de herkenningsregel. De beschikbare documenttypen zijn:
  • Aankoopfactuur 
  • Verkoopfactuur 
  • Rekeninguittreksel
  • Loonfiche 
  • Aangifte bedrijfsvoorheffing 
  • Declaratie 

Relatie

 Als hier een relatie wordt geselecteerd, dan wordt het document gekoppeld aan de ingevoerde relatie.

Comments