Overlopende posten

Overlopende posten

Overlopende posten worden niet direct tijdens de documentverwerking als zodanig geboekt. Als er op bijvoorbeeld een factuur/specificatie met factuurdatum 2009 een post staat die betrekking heeft op 2010, dan wordt deze post desondanks in de kosten van 2009 geboekt. De gebruiker kan zelf, indien hij de juiste rollen in Yuki heeft, periodewijzigingen doen met behulp van de optie 'factuurbewerkingen'. Hier kun je kiezen om de omzet over perioden te spreiden of deze in een ander boekjaar of periode te plaatsen. De button 'factuurbewerkingen' staat hieronder aangegeven met een oranje ovaal. Klik in het plaatje om de opties te bekijken.

Factuurbewerkingen

Factuurbewerkingen


document.aspx
Comments