Rekenen met het numeriek invoerveld

Inleiding

Het is bij sommige numerieke invoervelden mogelijk om berekeningen in te voeren. Dit veld is te herkennen door het gelijkheidsteken dat aan de rechterkant van het invoerveld staat. NB: Berekeningen worden standaard afgerond op twee cijfers achter de komma. Afronding is naar een even getal. Zie Wikipedia voor meer informatie.

Mogelijkheden

Type Doet Voorbeeld invoer
+ Optellen 12+2
- Aftrekken 12-2
* Vermenigvuldigen 4*4
/ Delen 9/3
( ) Tussenberekeningen 12*(3+9)/5

Type Doet Voorbeeld invoer
% Percentage berekenen 21%250
+% Grondslag 21+%250
-% Btw van bedrag inclusief Btw 21-%250
^ Machtsverheffen 8^2
# Worteltrekken #9
%% Modulo 20%%2

Afronden

Je kan uitkomsten ook afronden. Standaard wordt op twee cijfers achter de komma afgerond, maar Yuki ondersteunt ook de volgende afrondmethodes:

Toetsencombinatie Afrondingsmethode
Ctrl ingedrukt houden + pijl omhoog Naar boven afronden op heel getal.
Ctrl ingedrukt houden + pijl omlaag Naar beneden afronden op heel getal.
Ctrl ingedrukt houden + pijl links Afronden op twee cijfers achter de komma volgens de zogenaamde Bankers' rounding methode.
Ctrl ingedrukt houden + pijl rechts Normaal afronden. Bijvoorbeeld 11.45 wordt 11, 11.50 wordt 12.

Bankers rounding. Hierbij wordt een bedrag afgerond naar het dichtstbijzijnde EVEN getal 3,465 wordt 3.46 en 3.475 wordt 3.48
Comments