Relatiekaart contactpersoon werknemer

Relaties in Yuki

In Yuki kun je twee soorten relaties aanmaken: Bedrijven en (Contact)personen. Contactpersonen en bedrijven kunnen aan elkaar gekoppeld zijn. Bedrijven kunnen ook aan elkaar zijn gekoppeld via de moeder-dochter relatie (zie tabblad Extra). Als een contactpersoon aan een bedrijf verbonden is, kan je vanuit de bedrijfskaart ook de documenten zien van de verbonden contactpersonen.

Bedrijven

Bedrijven worden door Yuki aangemaakt vanuit de Centrale database of vanuit het gescande document. De gebruiker kan ook eigen adressen aanmaken, importeren of creëren via de Yuki Webservice. Lees meer over onze webservices in de Yuki API Documentatie. Bedrijven kunnen leverancier, klant of niets zijn en kunnen al dan niet in het persoonlijke adresboek staan (zie tabblad Extra). Als er aankoop- of verkoopfacturen aan het bedrijf zijn gekoppeld dan zijn er extra links beschikbaar, anders niet. Je kunt een relatie veranderen van 'Bedrijf' naar 'Contactpersoon' en andersom.

Personen

Personen zijn contactpersonen bij bedrijven, privépersonen, gebruikers in Yuki of werknemer. Afhankelijk van het type zijn er andere functies beschikbaar in het scherm.
Werknemer

Werknemer


Indien een contactpersoon een werknemer is, is in de linkerkolom onder Werknemergegevens de optie "HR documenten'' en ''afwezigheid'' beschikbaar.

E-mailadressen

Yuki kent verschillende typen e-mailadressen
  • werk
  • privé
  • factuur
  • factuurkopie
  • overige
Van adressen van het type werk, privé of factuur kun je er maar één aanleggen. Als je een nieuw e-mailadres van type werk, privé of factuur aanmaakt, dan wordt bij reeds bestaande adres het type op 'Overig' gezet. Van factuurkopie en overige kun je oneindig veel adressen aanmaken.
Comments