SEPA domiciliëren

SEPA domiciliëren

Met de Yuki SEPA incassomodule kunnen verkoopfacturen eenvoudig gedomicilieerd worden. Het is mogelijk de verkoopfacturen te selecteren uit de ' Nog te domiciliëren' lijst, vervolgens maakt Yuki één SEPA-bestand aan, dat je bij de bank kan inleveren. Ten slotte zullen de facturen in het bestand automatisch door de bank geïnd worden. Het voordeel aan de Yuki incasso module is dat het niet langer nodig is om alle gegevens in te voeren op de website van de bank.

Voordat er facturen kunnen worden geïncasseerd met de Yuki incassomodule, dienen er eerst een aantal stappen te worden genomen.

Werking van de domiciliëringsmodule

Nog te domiciliëren

De nog te incasseren facturen worden in het overzicht getoond.
  • Er kan in de lijst gesorteerd worden op het type machtiging dat is verbonden aan de factuur. 
  • Indien er geen machtiging met de relatie aanwezig is in Yuki, zal de desbetreffende factuur onder ´Geen machtigingen´ worden geplaatst.

Onderweg

In dit overzicht worden facturen getoond die opgenomen zijn in een domiciliëringsbestand. 
Uitzondering: Indien in bankrekening de optie ´Verdicht domiciliëringsbestand´ is geactiveerd wordt er van het definitieve SEPA domiciliëringsbestand automatisch een diverse posten boeking aangemaakt. De facturen zullen dan niet meer worden getoond in het overzicht 'Onderweg'.

Storno's
In het overzicht Storno's worden de facturen weergegeven waarvan het bedrag is gestorneerd uit het domiciliëringsbestand. Met de optie 'Terug' is het mogelijk deze facturen opnieuw aan te bieden. De facturen zullen verplaatst worden naar 'Nog te domiciliëren'.
Indien een domiciliëring wordt gestorneerd, wordt er in de banktransactie een foutmelding gegeven. De foutmelding geeft informatie over de oorzaak en de te nemen vervolgactie.

In behandeling

Het is mogelijk facturen in behandeling te zetten door de factuur de selecteren en gebruik te maken van de knop. De factuur zal dan niet in de bovenstaande lijsten weergegeven worden.

Machtigingen

Register

  • Het register toont alle aangemaakte machtigingen in de administratie tevens is het mogelijk nieuwe machtigingen aan te maken in dit overzicht.

Ontbrekende machtigingen

  • In dit overzicht worden relatie(s) getoond zonder machtiging, maar waar wel een verkoopfactuur voor is aangemaakt met betaalwijze domiciliëring. Het is in dit overzicht mogelijk direct een machtiging aan te maken.

Uitgaande aanvragen

  • Machtigingen waarvan nog geen startdatum is ingevoerd zullen in dit overzicht weergegeven worden.

Overzicht

Factuur historie

  • Alle nog te domiciliëren facturen en reeds geïncasseerde facturen worden in dit overzicht weergegeven.

Openstaande facturen

  • Alle nog niet gedomicilieerde verkoopfacturen worden in dit overzicht weergegeven.

Domiciliëring historie

  • In dit overzicht staan alle (concept en definitief) SEPA domiciliëringsbestanden weergegeven. Door het desbetreffende incassobestand te openen is het mogelijk de facturen in het incassobestand te tonen. Ook kan het incassobestand gedownload worden vanuit deze weergave.

Overige mogelijkheden

Het is mogelijk de domiciliëringslijst toe te voegen aan de startpagina.