Aanmaken SEPA domiciliëringsmachtiging

Aanmaken SEPA machtiging

Een SEPA machtiging aanmaken in Yuki kan op enkele manieren.
Ofwel doe je dit via de Bank, of via de Verkoop module. Beide werkwijzen zijn zo goed als identiek. 
Het is wel van belang dat de IBAN van de klant is ingevoerd voordat de machtiging wordt aangemaakt. 
Het aanmaken van een machtiging:
Ga naar de Bank of Verkoop in Yuki en klik op "Domiciliëren". Vervolgens ga je naar "Register" en klik je bovenaan op het plusje Je krijgt het onderstaande scherm te zien:

Invoervelden
Bedrijf:
 • Keuze in welke administratie de machtiging aangemaakt wordt.
Relatie:
 • Dit invoerveld is bestemd voor het bedrijf of particulier die je wil domiciliëren.
IBAN:
 • Voordat de machtiging aangemaakt wordt, dient er aan de relatie een IBAN nummer en BIC code gekoppeld te zijn.

Referentie:

 • Dit kenmerk moet je zelf toekennen. Het moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Het moet uniek zijn in combinatie met het incassant ID
  2. Het mag niet langer zijn dan 35 posities en moet bestaan uit letters en/of cijfers (alfanumeriek).
Omschrijving:
 • Dit is een vrij in te voeren veld. Zonder de omschrijving is het echter niet mogelijk van de machtiging een PDF bestand te genereren.

Type:

 • Keuze uit vier verschillende machtigingen.
  1. Eenmalige SEPA machtiging algemeen
  2. Doorlopende SEPA machtiging algemeen
  3. Eenmalige SEPA machtiging bedrijven
  4. Doorlopende SEPA machtiging bedrijven

Machtiging status:

 • Als er is gekozen voor een doorlopende SEPA machtiging worden de volgende keuzes beschikbaar in het veld.
  1. Doorlopend (eerste keer)
  2. Doorlopend

Indien er voor het eerst wordt gedomicilieerd wordt met de doorlopende SEPA machtiging, dient er altijd gekozen te worden voor Doorlopend (eerste keer).

Startdatum:

 • De startdatum mag nooit later zijn dan de eerste domiciliëringsopdracht.
 • De startdatum is de datum waarop de relatie een machtiging heeft ondertekend. Het invullen van de startdatum is dus alleen zinvol als je al een getekende machtiging van de relatie hebt ontvangen.
Einddatum:
Einddatum invoeren indien dit bekend is. Als de einddatum niet bekend is, mag het veld leeg blijven.

Document:

 • Je kan een door de relatie getekende machtiging uploaden en aan de machtiging koppelen in Yuki.
Als de machtiging wordt opgeslagen, wordt er een PDF aangemaakt. Dit PDF bestand bevat de benodigde informatie om de machtiging te versturen naar de relatie om het te laten ondertekenen.

De door de relatie ondertekende machtiging kan vervolgens naar de bank verstuurd worden. Nu de machtigingen in orde zijn is het mogelijk facturen te domiciliëren.
Comments