Verkoopfacturen domiciliëren

Verkoopfacturen domiciliëren

In de nog te domiciliëren lijst staan de verkoopfacturen waarbij gekozen werd voor de betaalwijze domiciliëring.


Op basis van het type machtiging worden de facturen weergegeven. Indien er facturen in de lijst ‘geen machtigingen’ staan maar wel een domiciliëringsovereenkomst hebben, kan je deze eenvoudig bij ‘Alle machtigingen algemeen’ of ‘Alle machtigingen bedrijven’ plaatsen.
Dit doe je door de factuur vooraan de lijn te openen en bij de betaalwijze de bankrekening waaraan het mandaat gekoppeld is, te selecteren.

Van zodra de optie ‘Geen machtigingen’ leeg is, kan je die facturen domiciliëren aangezien deze opgenomen worden in één van de twee andere types .De facturen kunnen worden geselecteerd door het vak voor de factuurregel aan te vinken.Om de geselecteerde facturen op te nemen in het SEPA domiciliëringsbestand, moet er er op het SEPA icoon geklikt worden.

Vervolgens zal het concept domiciliëringsbestand worden weergegeven.


 • Eigen bankrekening:

  • De bankrekening waar het incassant ID is ingevoerd moet geselecteerd zijn.

 • Verwerkingsdatum:

  • De datum wanneer het bestand verwerkt moet worden kan hier ingevoerd worden.

 • Domiciliëringslijst

  • In de domiciliëringslijst staan de de verkoopfacturen in het SEPA domciliëringsbestand.

  • Er wordt door middel van een groen of geel icoontje de status getoond van de te domiciliëren factuur.

   • Geel:  Indien er nog gegevens ontbreken om de factuur te domiciliëren.

   • Groen: Als de gegevens volledig zijn en de factuur gereed is om te domiciliëren.


Het SEPA domiciliëringsbestand kan uit meerdere batches bestaan. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld facturen op verschillende dagen worden gedomicilieerd. Ook wordt er een splitsing gemaakt tussen SEPA machtigingen met de status FRST en machtigingen met de status RCUR.

Wanneer je zeker weet dat het bestand correct is en dit wil versturen naar de bank, kan je het bestand definitief maken. Er kunnen na het definitief maken geen wijzigingen meer worden aangebracht in het SEPA domiciliëringsbestand.


 
Comments