Standaard kasstaat van Yuki

Standaard kasstaat van Yuki

Een kasstaat wordt gebruikt als een bedrijf een kas heeft waar regelmatig geld in en uitgaat. Het is dan van groot belang voor een juiste administratie dat periodiek (wekelijks of maandelijks) de kas wordt opgemaakt. Dat houdt in dat gekeken wordt welke contante verkopen en aankopen er waren, hoeveel geld er is gestort op de bank of is afgehaald van de bank en welke andere geldstromen er in en uit de kas zijn gegaan. Het saldo van al deze contante geldstromen moet het verschil verklaren tussen het kassaldo van de vorige telling en het huidig saldo.

Onderscheid van geldstromen

Als het om contante geldstromen gaat, onderscheiden we de volgende zaken:
  • Kasverkopen: Omzet die via de kas(sa) verkocht werd.
  • Welk deel daarvan betaald werd via pin of creditcard (dat deel is namelijk niet als contant geld in de kas gekomen)
  • Betalingen van klanten voor facturen die eerder werden verstuurd
  • Contante uitgaven
  • Afstortingen naar de bank
  • Opnames van de bank (bijvoorbeeld voor wisselgeld)

Standaard kasstaat van Yuki

Afbeelding toevoegen

Toelichting op de verschillende delen van de kasstaat

Kasverkopen

In dit vak noteer je het totaal van de kasverkopen dat sinds de vorige kasstaat werkt werd gerealiseerd. De omzet is de inclusief btw. Voor de btw-aangifte is het noodzakelijk dat je de omzet opsplitst per btw-tarief. Dus het totaal van de omzet waarover het btw-tarief werd berekend moet gescheiden worden van de omzet waarover het een ander tarief of geen btw werd berekend. Noteer hier ook de kasverkopen die met een bancontact of creditcard werden betaald.

Op de laatste regel van dit vak noteer je het totaal van alle kasverkopen (zoals hiervoor bedoeld) die via bancontact of creditcard werden betaald. Dit is immers het deel van de kasverkopen waarvan de opbrengst niet in de kas terecht kwam.

Betalingen van klanten op facturen

Als er klanten contant geld hebben gegeven ter betaling van verkopen op factuur (verkopen die dus niet in bovengenoemd vak werden opgenomen) dan vermeld je dit hier. Om die facturen als "betaald" af te kunnen boeken is het nodig elke klant op een aparte regel wordt vermeld met naam en eventueel de factuurnummers te vermelden waar de betaling betrekking op had.

Uit kas betaald

Vermeld in dit vak alle contante uitgaven, waarbij per uitgave de naam van de leverancier, het soort uitgave het btw bedrag en het totaal bedrag van de uitgave (inclusief btw). Dit is noodzakelijk voor de aftrek van btw. Bewaar de bonnetjes zelf. Belangrijk is om deze bonnen niet ook apart nog eens aan Yuki aan te bieden. Dat zou kunnen leiden tot dubbele verwerking. Om de bonnetjes toch elektronisch in het archief op te slaan kun je eventueel een eigen ordner aanmaken en daar die bonnen in bewaren.

Overige kastransacties

In dit vak vermeld je:
  • het totaal van alle stortingen op de bank (bedragen die je naar de bank hebt gebracht en op je zakelijke rekening werden gestort)
  • het totaal van alle opnames bij de bank (bedragen die je van je zakelijke rekening hebt opgenomen en in kas hebt gestopt, bijvoorbeeld wisselgeld.)
  • het totaal van alle bedragen die je uit kas hebt opgenomen voor privédoeleinden
  • het totaal van alle bedragen die je vanuit privé in kas hebt gestort

Berekenen van het kasverschil

Om te berekenen of je kassaldo aansluit ga je als volgt te werk:

Neem het saldobedrag van de vorige kasstaat
Tel daarbij op de bedragen van alle regels waar een + achter slaat
Trek daarvan af de bedragen van de regels waar een - achter staat
Trek daar vanaf het saldo van de kas zoals je die hebt geteld.


Het verschil dat overblijft is het kasverschil. Is het verschil negatief, dan is er sprake van een kasoverschot (meer in kas dan verwacht). Is het verschil positief dan is er sprake van een kastekort (minder in kas dan verwacht). Als het verschil groot is, ga dan eerst goed na of je wel alle inkomsten en uitgaven hebt meegenomen.
Comments