Werken met placeholders

Werken met placeholders in facturen en herinneringen

Placeholders zijn speciale verwijzingen naar gegevens van de factuur of de klant die gebruikt kunnen worden in de tekst van factuur- of herinneringlay-outs. Zo'n placeholder staat altijd tussen vierkante haken. Een voorbeeld: [InvoiceNumber] verwijst naar het factuurnummer en [Contact] naar de naam van de klant. Op de uiteindelijke aanmaning of in de e-mail waarmee de factuur verstuurd wordt, wordt de placeholder vervangen door het gegeven waar het naar verwijst.

Placeholders te gebruiken in een lay-out van de e-mail bij verkoopfacturen

 • [Contact] - volledige naam van de klant;
 • [ContactBankAccount] - het default bankrekeningnummer van de klant (bijvoorbeeld bij domiciliëring);
 • [Heading] - bijvoorbeeld: Beste John;
 • [InvoiceDate] - factuurdatum;
 • [InvoiceProject] - het dossier waarin de factuur gekoppeld is
 • [IssuerCompany] - de naam van jouw bedrijf, van waaruit de factuur verstuurd werd;
 • [IssuerCompanyCity] - de plaats van waaruit de factuur verstuurd werd;
 • [IssuerCompanyBankAccount] - het standaard bankrekeningnummer van je bedrijf.
 • [Number] - factuurnummer;
 • [PaymentDaysSetting] - standaard betaaltermijn;
 • [DueDate] - vervaldatum van de factuur;
 • [Subject] - onderwerp van de factuur;
 • [TotalAmount] - totaal bedrag van de factuur (te betalen);
 • [StructuredPaymentReference] - de gestructureerde mededeling van de factuur;

Placeholders voor herinneringen en aanmaningen

 • [Heading] - bijvoorbeeld: Beste John;
 • [PrintDate] - de datum waarop de herinnering wordt aangemaakt, bijvoorbeeld: 18 januari 2010;
 • [IssuerCompany] - de naam van jouw bedrijf, van waaruit de factuur verstuurd werd;
 • [IssuerCompanyCity] - de plaats van waaruit de factuur verstuurd werd;
 • [IssuerCompanyBankAccount] - het standaard bankrekeningnummer van je bedrijf.
 • [InvoiceSubject] - het onderwerp van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft;
 • [InvoiceDate] - de datum van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft;
 • [InvoiceDueDate] - de vervaldatum van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft. Bijvoorbeeld 05-01-2016;
 • [InvoiceNumber] - het factuurnummer van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft;
 • [InvoiceAmount] - het totaal bedrag van de factuur waar de herinnering betrekking op heeft;
 • [InvoicePaidAmount] - het bedrag wat inmiddels al betaald is;
 • [InvoiceOpenAmount] - het bedrag dat nog betaald moet worden;
 • [InvoiceCompany] - de naam van jouw bedrijf van waaruit de herinnering verstuurd wordt;
 • [InvoiceCompanyCity] - de plaats waar je bedrijf gevestigd is;
 • [ContactFirstName] - voornaam van de contactpersoon van de klant;
 • [ContactLastName] - achternaam ven de contactpersoon van de klant;
 • [ContactFullName] - volledige naam van de contactpersoon van de klant;
 • [TodayLong] - vandaag in lang formaat, bijvoorbeeld: Donderdag 17 juni 2016;
 • [TodayShort] - vandaag in kort formaat, bijvoorbeeld: 17-06-2016;

Een voorbeeld tekst voor een herinnering:

[Heading]

Nogmaals dank voor het vertrouwen dat je ons hebt gegeven. Ik hoop dat je tevreden bent over onze service.
Op [InvoiceDate] mochten we je een factuur sturen voor onze werkzaamheden gedurende de
vorige maand. De betaaltermijn daarvan verloopt over enkele dagen.

In het licht van onze plezierige relatie zou het voor ons een extra stimulans zijn als je het bedrag
van de factuur, zijnde [InvoiceAmount] euro, een dezer dagen aan ons kunt overmaken
op rekening [IssuerCompanyBankAccount] t.n.v. [IssuerCompany].

Voor alle zekerheid hebben we een kopie van de factuur bijgevoegd. Mocht de factuur nog aanleiding
geven tot vragen, neem dan even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

[IssuerCompany]
Comments