BTW Stappenplan

Omdat het altijd handig kan zijn om bij een btw-deadline terug te vallen op de Yuki cursus, hebben wij een stappenplan gemaakt om een aangifte in Yuki op een vlotte manier te kunnen indienen.


Stap 1: Vooraf


Opzet van het domein: De Btw-administratie vraagt bij het indienen steeds een e-mailadres voor de verdere communicatie. Dat adres moet ook worden meegegeven in de xml die Yuki opmaakt. Hierbij zal Yuki het e-mailadres van de accountant nemen als bij de administratie-instellingen aangeduid is dat 'Mijn accountant' verantwoordelijk is voor de btw-aangifte.Het e-mailadres zal dan gehaald worden van de relatiefiche van de accountant dat te raadplegen is vanuit het backoffice Portaal.Btw aangifte: Het is belangrijk dat alle vorige aangiftes afgesloten zijn. Of een aangifte de status afgesloten of afgesloten (historisch) heeft, maakt hier niet uit. Wanneer een btw-aangifte afgesloten is, kunnen hier geen nieuwe transacties aan toegevoegd worden. Transacties met een boekingsdatum in een vorige periode, komen dan terecht in de eerstvolgende aangifte die open staat.

Stap 2: Checklist


Vervolgens overloopt u de checklist bij de BO-bol en gaat u na of alle facturen werden geüpload, of er geen duplicaatfacturen werden opgenomen, of er niets meer op vraagposten staat, enz. Na deze checklist rapporteert u uw bevindingen bij de administratiecontroles.


Stap 3: Controle-overzicht


Na het openen van de btw-aangifte, kan u alle transacties nakijken in het controle-overzicht. Daar kan u per dagboek controleren of de transacties in de btw-aangifte worden opgenomen en zo ja, in welk vak. Nadat u de nodige aanpassingen heeft gedaan, kan u voor alle transacties in deze btw-aangifte boekstuknummers gaan toekennen door op ‘Verwerken” te klikken. Wanneer een btw-aangifte is afgesloten, kan u het document nog aanpassen zolang u niets zou wijzigen aan die aangifte.Stap 4: Btw aangifte


Nadat u de controle van de aangifte heeft afgerond, gaat u verder met het afsluiten van de aangifte. Wanneer een aangifte wordt afgesloten, zal er een XML en een PDF worden aangemaakt zodat u de aangifte kan indienen. Ook kan de accountant een brief mailen naar zijn klant met het te betalen of terug te vorderen bedrag en eventueel de te betalen voorschotten.  


Voor de afsluiting zijn er twee mogelijkheden:


‘Klaar om te verzamelen’: Wanneer u de aangiftes zal indienen via een btw-verzamelbestand, kan u via deze knop deze aangifte aanmerken om aan dat verzamelbestand toe te voegen. Een verzamelbestand is één xml met meerdere aangiftes in, die u in één keer kan uploaden op Intervat. U zal zien dat de btw-aangifte de status ‘aangemerkt om verzameld te worden’ krijgt. Op dit moment wordt ook de automatische boeking voor de btw-aangifte (494500 Overboekingsrekening Btw-aangiftes – 494900 Rekening Courant Btw) gemaakt. Daarbij zal er ook een knop ‘afsluiten’ verschijnen. Hier hoeft u niet op te klikken.  Wanneer u het verzamelbestand in zijn geheel zal afsluiten in uw portaal, zal elke btw-aangifte die opgenomen is in dat bestand automatisch worden omgezet in een status ‘afgesloten’.


‘Afsluiten historisch’: Indien u de aangifte niet in een verzamelbestand wil, klikt u op ‘afgesloten (historisch)’. Dan zal Yuki een aparte XML maken voor deze aangifte. Op dit moment wordt ook de automatische boeking voor de btw-aangifte (494500 Overboekingsrekening Btw-aangiftes – 494900 Rekening Courant Btw) gemaakt.


Stap 5: Verzamelbestand


Stap 6: Uploaden op Intervat


Zie ook: Btw omzetrapport


Subpagina''s (1): Verwerken van boekstuknummers
Comments