Klantenlisting verzamelbestand


Als accountant heb je in Yuki de mogelijkheid om meerdere klantenlistings over verschillende domeinen heen in één xml-bestand aan te leveren. In zo'n bestand is een sectie aanwezig voor de Representative of verantwoordelijke (de accountant), gevolgd door de individuele listings.


Stap 1. Listing markeren als "Klaar om te verzamelen"

Door via het overzicht van de btw-aangiften te klikken op “Klantenlisting” kan je een administratie markeren als “Klaar om te verzamelen” door te klikken op de gelijknamige knop in de toolbar.Indien één domein meerdere administraties bevat kan je deze rechtsboven één voor één aanduiden en aanmerken om te verzamelen.Elke listing die je in verschillende domeinen met deze status aanduidt zal in de volgende stap opgelijst worden in jouw backoffice portaal. Let op: vooraleer deze knop zichtbaar is dienen alle btw-aangiften voor het gekozen jaar ook afgesloten te zijn!


Stap 2. Listings verzamelen

De als "klaar om te verzamelen" aangemerkte klantenlistings kan je vervolgens verzamelen in één bestand. Kies in het backoffice portaal voor de knop "Btw".  In de lijst die vervolgens verschijnt heb je in de grijze toolbar de optie om te kiezen voor “Klantenlijst”


Vink in de lijst de administraties aan die je wil opnemen in het verzamelbestand en kies vervolgens voor ‘Maak verzamelbestand aan’. Je zal gevraagd worden om het xml-bestand te bewaren op je computer.


Stap 3. Aanleveren bij overheid

De gedownloade .xml kan je ten slotte uploaden bij Intervat. Daar krijg je ook nog een bevestiging indien het bestand succesvol gevalideerd is en welke btw nummers het bevat.Comments