Dossiers

Deze menukeuze geeft toegang tot de dossiers.  Om dossiers te kunnen gebruiken moet eerst de module YUKI DOSSIERS geactiveerd worden in de Yuki store.

De dossiers bieden een extra doorsnijding en classificatie van documenten en transacties. Tevens worden dossiers gebruikt als projectadministratie of analytische administratie. 


De toegang tot dossiers kan per dossier geregeld worden. Ze kunnen op die manier gebruikt worden om bijvoorbeeld een deel van de 
financiële administratie vrij te geven voor één of meer gebruikers, zonder dat deze gebruikers toegang hebben tot het geheel. Dossiers kunnen dus heel goed ingezet worden voor gebruikers met een specifiek budget.


Lopende dossiers
Elk dossier heeft een begin- en einddatum.  Lopende dossiers zijn dossiers die nog geen einddatum hebben, of waarvan de einddatum in de toekomst ligt. 

Dossierbeheerder
Elk dossier heeft een beheerder. De dossierbeheerder is de enige gebruiker die de rechten of basisgegevens van het dossier mag aanpassen. Is de dossierbeheerder niet langer actief als gebruiker, dan gaan die rechten automatisch over naar alle gebruikers met de rol 'Directie' en de eigenaar van het domein.

Dossiers als verzameling van gegevens
Met dossiers kun je gegevens groeperen om zo een beter overzicht te krijgen. Dat geldt voor:
  • Documenten
  • Financiële transacties
  • Taken
  • Werkopdrachten
  • Relaties (bijvoorbeeld voor een mailing)
  • Afspraken (agenda)
Dossiers taggen
Je kunt dossiers ook één of meer tags geven. Op die manier kun je dossiers weer onderverdelen, bijvoorbeeld voor Marketing, Rapportage, Intern, Projecten. Een handige tagging kan gebruikt worden bij bepaalde overzichten, zoals bij het marge-overzicht.


Zie ook:Comments