Dossiers op regelniveau

Naast de mogelijkheid om documenten aan dossiers toe te voegen, is het mogelijk om de transacties van facturen, bankregels en diverse posten boekingen individueel aan een dossier te koppelen.

In de grootboekkaart is voor deze transacties een actie toegevoegd om het dossier toe te wijzen en werd de kolom dossier toegevoegd.

Zie onderstaande afbeelding:

Roep via het potloodje rechts het actiemenu op en kies voor "Dossier aanpassen". In het scherm dat volgt, kun je een dossier selecteren (of een nieuw dossier aanmaken). Indien je het bedrag van het dossier aanpast, wordt er een tweede regel getoond waar jet het rest bedrag kunt toewijzen aan een ander dossier. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende dossiers toewijzen.

LET OP!. De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als het document opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het dossier wordt uitgevoerd, zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert, voordat je de transactie splitst.

Splitsen is enkel mogelijk voor facturen en dus niet voor diverse posten boekingen of voor banktransacties. 

Dossierkolom nu ook zichtbaar op print van grootboekkaart en bij export naar csv
Ook in de "printversie (uitgebreid)" vanuit dit overzicht wordt de dossier kolom meegenomen. Bij het exporteren van transacties vanuit Boekhouding > exporteren is het project aan het .csv formaat toegevoegd.Comments