Voorbeeld SOAP-koppeling met Visual Studio 2008

Instructies voor het opzetten van een SOAP-koppeling met de Yuki API in Visual Studio 2008

 • Start Visual Studio 2008 op en maak een nieuw project van het type Windows forms applicatie aan.
 • Klik in de Solution Explorer met de rechtermuisknop op de naam van het project en kies voor Add Service Reference...
Voeg een service referentie toe in Visual Studio 2008

Voeg een service referentie toe in Visual Studio 2008


 • Voer de URL van de webservice in en klik op Go.
 • Als de webservice is gevonden en de WSDL is geladen, zal er een treeview worden geladen waaruit is op te maken dat de webservice HTTPPOST en SOAP ondersteunt.
 • Voer in het tekstveld onder het kopje Namespace de gewenste naam van de namespace in, in het voorbeeld yukiWS.
De service reference wizard

De service reference wizard


 • Het feit dat meerdere methoden om met de webservice te werken worden ondersteund is belangrijk in Visual Studio 2008. Tijdens het programmeren heb je de naam van de methode nodig die .NET tijdens de uitvoering moet gebruiken. Dit is de zogenaamde endpoint waarmee je communiceert. De endpoint is terug te vinden in een configuratiebestand dat na het voltooien van de vorige wizard automatisch is gegenereerd. Dit bestand wordt standaard niet getoond. Je kunt deze zichtbaar maken door in de Solution Explorer op Show All Files te klikken.
Visual Studio genereert een Service Entry

Visual Studio genereert een Service Entry


 • Open het bestand configuration.svc info vanuit de Solution Explorer. Zoek in dit XML-bestand naar de sectie met de endpoints.
Service Referentie configuratie

Service Referentie configuratie


 • Zoek in beide endpoint elementen naar het attribuut name. Je zult hier de waarden AccountingSoap en AccountingSoap12 in vinden. Dit geeft aan dat de webservice SOAP 1.1 en SOAP 1.2 ondersteunt. In dit voorbeeld gebruiken we SOAP 1.1 dus onthoud hiervoor de endpoint AccountingSoap. Je mag het XML bestand opnieuw sluiten.
 • Maak vervolgens een formulier aan met knop en een tekstvak waarin je de Webservice toegangscode (WebserviceAccessKey) in kunt typen. 
Een test formulier

Een test formulier


 • Dubbelklik in de formeditor om automatisch code voor een button click event handler te genereren. Bekijk onderstaande code om te zien hoe de class en event handler methode er ongeveer uit moet zien.
Voorbeeld class van een test formulier om de webservice mee aan te roepen

Voorbeeld class van een test formulier om de webservice mee aan te roepen


 • Plaats de code die webservice methodes aanroept altijd in een Try...Catch block. 
Eindresultaat

Eindresultaat

Comments