Yuki en DentAdmin


Op deze pagina vind je meer info over de koppeling tussen Yuki en de populaire software voor tandartsen: DentAdmin. Je leest hier onder andere over hoe die koppeling boekhoudkundig werkt en hoe deze opgezet kan worden. 

Boekhoudkundige info
Eén keer per dag verstuurt DentAdmin alle gegevens naar Yuki. Met deze koppeling kunnen niet alleen de tandartsprestaties gekoppeld worden, maar ook het kasboek wordt dagelijks doorgestuurd. 

De prestaties 
Yuki maakt o.b.v. de gegevens die DentAdmin doorstuurt verkoopfacturen op die meteen volledig en automatisch geboekt worden. 

Alle prestaties worden opgedeeld in twee soorten klanten:
- Balieklant: indien de patiënten de dag van de prestaties volledig betaald hebben (cash of met bancontact/creditcard/...), worden deze samen op een algemene klantenrelatie opgenomen;
- Per patiënt: indien de patiënten de dag van de prestatie niet volledig betaald hebben (eerder voorschot, een derde betaler, per overschrijving,...) worden de gegevens per patiënt doorgestuurd naar Yuki en geboekt.

Kas
Dagelijks wordt een csv doorgestuurd met de wijzigingen in de kas. Door middel van deze csv kan de algemene klant 'Balieklant' afgepunt worden. Ook wordt het gedeelte dat per bancontact betaald werd van die algemene klant 'Balieklant' gecrediteerd. Deze regel moet op de grootboekrekening '499210 Wachtrekening bancontact' terecht komen. Tenslotte worden onderstaande transacties per regel opgenomen in de csv: 
  • Voorschotten die cash betaald worden
  • Patiënten die gedeeltelijk cash betalen 
  • Bonnetjes of facturen die cash betaald werden
  • Stortingen of opnames van de bankrekening
  • ...
Opstarten koppeling
Om de koppeling op te zetten, zal je onderstaande gegevens moeten bezorgen aan DentAdmin door te mailen naar support@atx.be. 

API-webkey & Administration ID

Gebruikers met de rol "Directie" kunnen toegangscodes genereren per domein en administratie.


Ga in het domein naar ‘Mijn domein’ en klik op de naam van de administratie waarvoor je de koppeling wil leggen. Klik in het linkermenu op de link "Webservices". Klik in de zojuist geopende pagina op "+" om voor de huidige administratie de Webservice te activeren en een toegangscode te genereren.In het volgende scherm, kies je de gewenste Webservices en klik je op 'bewaren'.

Hier raden we aan om "Alle webservices" aan te vinken. Kies ook steeds voor het Type "Administratie", zodat je zeker een API-sleutel én Administratie-ID genereert!Grootboekrekeningnummer kas

Gezien ook kasdagboeken automatisch geboekt kunnen worden, moet DentAdmin weten welke grootboekrekening de kas heeft. Je kan best kiezen voor kasoptie 1 in Yuki. Meer info hierover kan je nalezen bij de opstart van het bedrijfsprofiel.


Datum van opstart koppeling

Ten slotte is het handig te weten dat de koppeling ook retro-actief kan doorgestuurd worden naar Yuki. Je kiest dus zelf de datum van opstart. Deze laatste laat je ook weten aan DentAdmin.


Yuki factuur

Deze koppeling maakt gebruik van de module "Yuki factuur". Die moet dus op voorhand geactiveerd worden in de Yuki Store.

Comments