Bulk mail

Bulk mail en mail merge
Het is mogelijk om vanuit Yuki grote hoeveelheden e-mails te sturen naar je relaties, bijvoorbeeld voor een marketingactie. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van placeholders om bijvoorbeeld de naam van de relatie in de tekst op te nemen. Voordat je bulk mail kunt verzenden, moet je verzendadres gevalideerd worden door Yuki.

Valideren van je verzendadres

Je kunt je verzendadres valideren door in de bulk mail applicatie (via Adresboek Relaties) te kiezen voor de optie 'bewerken' bij de 'Afzender'. Je krijgt nu in een overzicht van alle gevalideerde e-mailadressen en kunt hier nieuwe e-mailadressen toevoegen, de naam van aanwezige e-mailadressen wijzigen of e-mailadressen uit de lijst verwijderen.

Gebruik van placeholders

De waardes voor de placeholders worden opgehaald vanuit de adreskaart van de relatie. Hierbij kunnen de volgende placeholders worden opgenomen in het te verzenden document:
 • [Y_Naam] of [Y_FullName] - Volledige naam;
 • [Y_AdresRegel1] of [Y_AddressLine1] - Straat, 1e regel op adreskaart;
 • [Y_AdresRegel2] of [Y_AddressLine2] - Straat, 2e regel op adreskaart;
 • [Y_Postcode] of [Y_ZipCode] - Postcode;
 • [Y_Stad] of [Y_City] - Woonplaats;
 • [Y_Land] of [Y_Country] - Land van relatie;
 • [Y_PostAdresRegel1] of [Y_MailAddressLine1] - Postadres, 1e regel op adreskaart;
 • [Y_PostAdresRegel2] of [Y_MailAddressLine2] - Postadres, 2e regel op adreskaart;
 • [Y_PostPostcode] of [Y_MailZipCode] - Postcode bij postadres;
 • [Y_PostStad] of [Y_MailCity] - Stad bij postadres;
 • [Y_Code] - Relatiecode;
 • [Y_Aanhef] of [Y_Heading] - Aanhef van relatie;
 • [Y_CodeBijLeverancier] of [Y_CodeAtSupplier] - Code waarmee je bekend bent bij de relatie;
 • [Y_BTWNummer] of [Y_VATNumber] - BTW-nummer van de relatie;
 • [Y_KVKNummer] of [Y_COCNumber] - KvK-nummer van de relatie;
 • [Y_VandaagLang] of [Y_TodayLong] - vandaag in lang formaat. Bijvoorbeeld Donderdag 17 juni 2016;
 • [Y_VandaagKort] of [Y_TodayShort] - vandaag in kort formaat, Bijvoorbeeld. 17-06-2016;
Comments