Uren registreren en factureren

Met de module Yuki Uren kun je uren registreren en factureren. De module bevat diverse overzichten om de registratie van de uren en de tijdsbesteding van de medewerkers te monitoren. Een goedkeuring is mogelijk voordat van de geschreven uren factuurvoorstellen worden gemaakt.

Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijkheden van Yuki Uren en een uitleg over hoe je deze module kunt gebruiken.

Na het activeren van de module zal de “agenda-bol” zichtbaar worden.

 • Via Nieuwe Werkopdracht kies je een werksoort en leg je de uren vast.
 • In Gewerkte uren vind je week- en maand overzichten per werknemer.
 • In Werkopdrachten vind je een lijst met alle uren, gegroepeerd op relatie (klant) en project.
 • Via Werkzaamheden factureren kun je zowel facturabele als niet-facturabele werkzaamheden goedkeuren (als je hiervoor de juiste rechten hebt).
 • Voor goedgekeurde facturabele werkzaamheden wordt direct een factuur aangemaakt (maar nog niet verwerkt en verzonden).
 • Alle werkzaamheden met dezelfde werksoort en hetzelfde dossier worden één regel op de factuur.
 • De aangemaakte facturen kunnen nog apart bekeken, aangepast en verstuurd worden in de normale "Te verzenden" facturen overzichten in de Yuki verkoop-boekhouding.
 • Je kan instellen dat bij elke uren-factuur een uren-specificatie wordt toegevoegd.
 • (Dit is een eenvoudig overzicht van de datum, omschrijving en het aantal uren van elke gefactureerde werkopdracht per werksoort) 

Hoe werkt het?

Via de Werksoorten maak je diverse soorten urenregistraties aan. Ga hiervoor naar de ‘Agenda’, klik daarna links onderaan op ‘Werksoorten’ en klik op ‘Nieuwe Werksoort’.
Je krijgt onderstaand scherm te zien:

Elke werksoort kan al dan niet facturabel zijn en elke werksoort is gekoppeld aan een eigen verkoopartikel (dat op zijn beurt gekoppeld is aan een grootboekrekening).   • Per werksoort ga je een korte maar duidelijke omschrijving invullen. 
 • Het vinkje bij Actief zorgt ervoor dat je de werksoort kunt gebruiken. Indien een werksoort niet meer gebruikt mag worden kan je deze hier ook uitvinken.
 • Kies of de werksoort wel of niet facturabel is. Niet-facturabele Werkopdrachten worden wel geregistreerd maar komen niet op een factuur te staan.
 • Indien het een facturabele werksoort betreft, selecteer je een verkoopartikel uit de lijst door op het vergrootglas te klikken.
 • Kies de tijdseenheid die gebruikt wordt bij het registreren van Werkopdrachten voor deze werksoort. Op de overzichten staat alles echter vermeld in uren; het gaat dus puur om de invoer.
 • In het vak “Notities zijn uitsluitend toe te voegen” kun je aangeven of notities na het toevoegen later nog te wijzigen zijn of niet.
 • Als je een Document (bijvoorbeeld een werkbriefje) wil toevoegen aan de werksoort, kan je hier aangeven hoe hiermee om wordt gegaan, alsmede in welke kaft de gekoppelde documenten worden opgeslagen.  
 • Geef bij Goedkeuring aan door wie deze werksoort goedgekeurd/gefactureerd mogen worden. Als in dit veld niets wordt ingevoerd, is de persoon waarvoor de gewerkte uren zijn ingevoerd tevens degene die de desbetreffende uren kan/mag goedkeuren/factureren. Uiteraard kan iedereen met de rol “Directie” dit ook.
 • Mail versturen, indien aangevinkt wordt er een notificatiemail gestuurd naar één van de personen welke de werkzaamheden mag goedkeuren, als er bij punt 1. niets wordt ingevoerd zal de mail respectievelijk naar 2. of 3. gaan
 • Stap 3 Goedkeuring van realisatie wordt niet gebruikt in het werksoort instellingen.
 • Klik op Bewaren.

Uren ingeven

Je gepresteerde uren kan je gaan ingeven via de Agenda – Acties – Nieuwe werkopdracht. Daarna zal je de keuze krijgen tussen de zonet aangemaakte Werksoorten. 
 

 • Vul een omschrijving in. Deze is voor elke werkopdracht zichtbaar in het Werkzaamheden factureren overzicht.
 • Kies een datum.
 • Vul het aantal uren in (of minuten of dagen). “Van- tot” is een rekenhulpmiddel (voorbeeld: 09:00 – 11:45 is 2.75 uur of 165 minuten). Yuki zal dan automatisch het aantal uren invullen.
 • Kies een relatie door te beginnen typen in het Relatie-veld. Indien je meer detail wenst kan je gaan zoeken via het vergrootglas
 • Het bijvoegen van een document is optioneel en wordt alleen bij de betreffende Werkopdracht gevoegd, niet bij de uiteindelijke factuur.

Werkzaamheden factureren

Het scherm Werkzaamheden factureren is te vinden onder Overzicht in de Agenda. Hier kan je zowel facturabele als niet-facturabele werkzaamheden goedkeuren (met de juiste rechten). 
Alle werkopdrachten (urenregistraties) waar een relatie aan gekoppeld is, komen hier terecht.
Je kunt de Werkopdrachten goedkeuren, eventueel aanpassen en/of factureren.
Als linksboven Nog te factureren is geselecteerd zie je alle facturabele Werkopdrachten.
Bovenaan in de taakbalk zie je drie knoppen: Bewaren, Factureren en Goedkeuren.
 • Bewaren is voor als je bijvoorbeeld het aantal uren of het bedrag hebt aangepast. 
 • Als je op Factureren klikt worden er verkoopfacturen (per relatie per dossier) gegenereerd voor de geselecteerde werkopdrachten.
 • Aangepaste prijzen worden niet opgeslagen. Prijzen aanpassen doe je in de prijslijst of per factuur handmatig.
 • Bij het goedkeuren van Werkopdrachten verdwijnen ze uit de lijst. Je kunt ze dan niet meer factureren.
Afhankelijk of je Toevoegen aan bestaande ‘te verzenden verkoopfacturen hebt aangevinkt, zullen de goedgekeurde uren toegevoegd worden aan een verkoopfactuur dewelke je kan vinden in de facturatiemodule onder Factureren – Te verzenden. Dit uiteraard enkel als er al een factuur op deze relatie staat. Indien je een aparte factuur voor een aantal werkzaamheden wenst moet je dit even uitvinken.

Niet facturabele uren kan je nakijken door via Werkzaamheden factureren het keuzemenu te wijzigen naar “niet facturabel”.
Hier kan je deze gaan Goedkeuren zonder te factureren.
Indien je bepaalde uren toch wenst te facturen, ga je via het groter-dan teken (>) voor de Werkopdracht doorklikken. Vervolgens ga je een andere werksoort kiezen via de  . Dit omdat de oorspronkelijk gekozen werksoort standaard op “niet facturabel” staat..

Uren-specificatie 

Je kunt instellen dat bij elke factuur een detail van de uren wordt toegevoegd.
Ga hiervoor naar de Verkoop-bol, Factuurinstellingen, Lay-outs en klik op een lay-out.
Klik dan op "wijzigen" (penseeltje bovenaan) om vervolgens rechts een vink achter Specificatie instellingen te zetten.
Comments