Verkoopadministratie

De verkoopadministratie bundelt alle informatie over klanten en facturen.  Je kunt hier ook met de facturatiemodule zelf facturen aanmaken en (digitaal) versturen. Het startscherm geeft je een beeld van wat je nog te factureren hebt, wat er aan facturen in behandeling staat, wat er in totaal nog onbetaald is en wat je gemiddelde DSO is (een indicatie van de ouderdom van de openstaande facturen). Tevens zie je in een grafiek de gefactureerde bedragen over de laatste 12 maanden en welke facturen en klanten je recent bekeken hebt.

Verkooplijst
Een overzicht van de totale verkopen in een periode (jaar) per klant. Hier kun je snel wat je top klanten gedaan hebben.

Verkoopfacturen
Een lijst (met zoekfunctie) van alle verkoopfacturen. Ju kunt zoeken op onderwerp, bedrag, datum, factuurnummer etc. Tevens kun je filteren op alle credit facturen, of alle onbetaalde of deels betaalde facturen.

Saldilijst
Een overzicht van alle klanten die nog onbetaalde facturen hebben

Onbetaalde facturen
Een overzicht van alle facturen die in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald werden. Je kunt hier de aanmaningenfunctie aanroepen om handmatig herinneringen te versturen.
 
Factureren
Yuki heeft ook een module om zelf facturen aan te maken. Je kunt een artikelbestand opbouwen, prijslijsten definiëren en diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste factuur naar de klant te sturen. Facturen die met deze module aangemaakt en verwerkt worden, worden automatisch in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. Meer ...

Verkoophistorie
Een flexibele zoekfunctie waarmee je per klant of per artikel kunt opvragen hoeveel en voor welke bedragen die in een maand of jaar werden verkocht en gefactureerd. De uitkomst is te exporteren naar Excel voor verdere bewerking of nadere analyse.

Periodieke facturen
Hiermee kun je facturen die je regelmatig voor dezelfde klant moet aanmaken (zoals een abonnement of huurfactuur) markeren. Yuki genereert dan op het juiste moment kopieën van deze factuur en zet ze klaar voor verzending. Yuki past zelf op een slimme manier omschrijvingen aan (april wordt mei en 2014 wordt 2015). Je hoeft dan enkel nog te controleren of de factuur nog aangepast zou moeten worden voor verzending. 

Incasseren
Ook dit is een extra module binnen Yuki die je in de Yuki store kunt activeren. Met de domiciliëringsmodule kun je machtigingen per klant registreren (volgens de nieuwe SEPA norm), domiciliëringsbestanden aanmaken en storno's (terugstortingen) beheren.


Zie ook: 
Subpagina''s (1): Overzichten verkoopfacturen
Comments