Overzichten verkoopfacturen

Er zijn diverse overzichten op de verkoopfacturen die feitelijk dezelfde lijst tonen maar met een andere selectie. De overzichten die worden getoond zijn:
 1. Te verzenden facturen
 2. Onbetaalde facturen
 3. Te domiciliëren facturen
 4. Domiciliëringen die onderweg zijn
 5. Alle Facturen
 6. Teruggedraaide domiciliëringen (storno's)
 7. Facturen in behandeling

Verzenden facturen

Vanuit deze lijst kun je facturen selecteren voor verzending.


Overzicht onbetaalde facturen

Je zou het niet denken maar dit is de lijst van facturen die niet betaald zijn. Dit is iets anders dan de openstaande posten van de klanten. De laatste is meer boekhoudkundig en bevat ook de betalingen waar geen factuur aan gekoppeld is. In het overzicht van onbetaalde facturen worden echter enkel de verkoopfacturen getoond die niet betaald zijn. Vanuit dit overzicht kunnen ook Aanmaningen worden verstuurd en kunnen de onbetaalde facturen worden gefilterd op status van aanmaning.

Afbeelding toevoegen

Functies in Overzicht

 • Via het eerste Icoon kun je een nieuwe factuur aanmaken
 • Het tweede veld geeft een keuze waarop je wilt selecteren
 • Het derde veld is het feitelijke selectiecriterium
 • Door op Zoek te klikken wordt het filter op de lijst toegepast
 • Het stopteken zet de aangevinkte facturen in behandeling. Deze facturen kunnen via een apart overzicht worden bekeken en 'behandeld'
 • Het volgende selectieveld is een filter op de lijst van facturen. Dit filter heeft betrekking op de status van de aanmaning die is verstuurd op de betreffende facturen. Op die manier kun je alle facturen selecteren waarop een ingebrekestelling is verstuurd bijvoorbeeld.
 • Als je facturen aanmaant, krijg je een nieuwe balk te zien waarin je met de linkerknop (respectievelijke rechterknop) het aanmaningenniveau van de aangevinkte facturen kan verhogen (respectievelijk verlagen).
Comments