Aandachtspunten

Het Yuki platform houdt voortdurend in de gaten of bepaalde onderdelen van je boekhouding of je administratie extra aandacht nodig hebben. Zo wordt er gekeken of er ontbrekende facturen zijn en of de aanlevering van de bank verdere aandacht nodig heeft. 
Hier wordt ook weergegeven waarom bepaalde documenten niet verwerkt zijn. Deze aandachtslijst kan teruggevonden worden in het linkermenu van het scherm (Yuki postbus-bol). 

Digitale postbus
Hier worden de documenten die "van buitenaf" aan de administratie zijn aangeboden getoond. Dit kunnen zowel documenten die via het e-mailadres van de administratie/het domein binnengekomen zijn als via de Dropbox of Drive koppeling. 

Documenten die gescand of geüpload zijn, staan niet in deze lijst. Het doel van dit overzicht is de onderneming te attenderen op documenten die mogelijk onterecht aan de administratie werden aangeboden. 

Niet verwerkt
Soms kan de backoffice bepaalde documenten of bankbestanden niet verwerken. Dat kan zijn diverse oorzaken hebben:
  • omdat de scan slecht of slechts gedeeltelijk leesbaar was
  • omdat het document al eerder aangeleverd was (duplicaat)
  • omdat het document niet in de boekhouding van deze administratie thuishoort
  • omdat het bankbestand niet herkend kon worden
  • andere redenen
Als de backoffice zo'n document of bestand tegenkomt, zal ze deze markeren als niet verwerkt. Onder dit aandachtspunt vind je een lijst van die documenten. Het is aan de ondernemer om te beoordelen of het document opnieuw (bv. betere scan) aangeleverd moet worden. Wat terecht niet verwerkt was (duplicaat, verkeerde administratie etc) dient niet nogmaals aangeleverd te worden. Deze lijst kan door de ondernemer afgehandeld worden.
hoef je uiteraard niet nogmaals aan te leveren. Handel ook deze lijst regelmatig af door de regels aan te vinken en op "Afhandelen" te klikken.

Bank
Onder dit punt worden drie zaken aangeduid:
  • Bankrekeningen waarvoor minimaal één maand geen transacties meer werden ontvangen
  • Bankrekeningen waarvan we zien dat er transacties ontbreken (ontbrekend afschrift of onvolledige export)
  • Bankrekeningen waarvan het beginsaldo ontbreekt, waardoor het eindsaldo ook niet klopt.
Door de ontbrekende informatie aan te leveren, zullen de aandachtspunten verdwijnen. Meer informatie kan u terugvinden op de volgende pagina

Aankoop / Verkoop
Hier worden de facturen getoond die volgens onze analyse ontbreken. Het betreft meestal betalingen  waarvan we de bijbehorende factuur niet hebben aangetroffen in de administratie. De verschillende acties die hiervoor ondernomen kunnen worden, kan hier teruggevonden worden.


Comments