Aanmaken nieuwe eigen bankrekening


Aanmaken nieuwe eigen bankrekening


Dit onderwerp behandelt de bankrekeningen van de eigen boekhouding. Het gaat hier dus niet over de bankrekeningen van klanten of leveranciers. De bankrekeningen van klanten en leveranciers worden aangemaakt bij de relatiekaart.

Wat valt onder de eigen bankrekening?

Onder bankrekeningen worden in Yuki alle betaalrekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsfondsrekeningen, depositorekeningen, creditcards en/of vreemde valuta bankrekeningen bij bank(en) en/of financiële instelling(en) verstaan die je zakelijk gebruikt voor het bedrijf.

Aanmaken eigen bankrekening.

Na het uploaden van de elektronische rekeninguittreksels van de bank(en) naar jouw domein in Yuki, worden deze in Yuki in de financiële administratie verwerkt. De bankrekeningen worden tijdens deze import automatisch aangemaakt. De creditcards worden door de backoffice medewerker handmatig aangemaakt.

Boekingsgang van de rekeninguittreksels

Op basis van de geïmporteerde rekeninguittrekselregels (transacties) worden de saldi van rekeningen en het saldo van interne overboekingen berekend en getoond in een overzicht.

Interne overboekingen zijn boekingen waarvan het saldo wel is afgeschreven van of bijgeschreven is op een bepaalde rekening of creditcard binnen (één van) jouw administratie(s) maar nog niet is bijgeschreven op of afgeschreven van een andere rekening of creditcard binnen (één van) jouw administratie(s). Deze worden door Yuki automatisch herkend als beide rekeningen in de boekhouding bekend zijn.

Na het importeren van een elektronisch bestand worden de transacties van de bankrekeningen en/of creditcards waar mogelijk automatisch gecategoriseerd en gekoppeld aan de correcte facturen in de boekhouding zodat deze verder afgehandeld zijn. Indien nodig worden de transacties handmatig gecategoriseerd en/of gekoppeld door de backoffice medewerker; dit geldt ook voor de eventueel te koppelen of weg te boeken interne overboekingen.

Wanneer de gebruiker de rol directie heeft, kan hij ook handmatig een bankrekening of een creditcard aanmaken door op het desbetreffende icoontje te klikken.

Zie ook

Comments